Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nastąpiła aktualizacja wzoru Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 1.5) oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersji 1.5), stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

Tabela Zmian nr 1

Zestawienie zmian do wzoru Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS (wersja 1.5) oraz Instrukcji do wniosku w (wersji 1.5) z dnia 27.06.2016 r.

Lp.

Dokument (wniosek / instrukcja)

sekcja / pole

Wprowadzona zmiana

Powód zmiany

1

Wniosek EFS

F

F10. Oświadczam, że w przypadku projektu partnerskiego, zobowiązuję do spełnienia wymogów dotyczących wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 Zmiana treści Oświadczenia w związku ze zmianą wprowadzoną w kryterium formalnym EFS nr 10.

2

Instrukcja EFS

 Wersja 1.5

Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Zmiana wersji Instrukcji w związku ze zmianą wersji Wniosku EFS.

Pozostałe postanowienia przedmiotowych Załączników pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Załączniki do ogłoszonego konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych