Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nastąpiła aktualizacja wzoru Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 1.5) oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersji 1.5), stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

Tabela Zmian nr 1

Zestawienie zmian do wzoru Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS (wersja 1.5) oraz Instrukcji do wniosku w (wersji 1.5) z dnia 27.06.2016 r.

Lp.

Dokument (wniosek / instrukcja)

sekcja / pole

Wprowadzona zmiana

Powód zmiany

1

Wniosek EFS

F

F10. Oświadczam, że w przypadku projektu partnerskiego, zobowiązuję do spełnienia wymogów dotyczących wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 Zmiana treści Oświadczenia w związku ze zmianą wprowadzoną w kryterium formalnym EFS nr 10.

2

Instrukcja EFS

 Wersja 1.5

Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Zmiana wersji Instrukcji w związku ze zmianą wersji Wniosku EFS.

Pozostałe postanowienia przedmiotowych Załączników pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Załączniki do ogłoszonego konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś