Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W przedmiotowym konkursie opublikowano najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ).

Link do strony konkursu: 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 

Pytanie nr 1.

Jak będzie obliczany udział wartości zleconych badań podwykonawcom przy niżej określonych progach w przypadku kiedy wartość zleconych badań wyniesie np.13%?. Czy będzie to proporcja?.

Samodzielność
w realizacji projektu
Kryterium promuje samodzielność Wnioskodawcy i Partnerów w realizacji projektu.

 

Udział wartości zleconych badań podwykonawcom w kosztach kwalifikowalnych:

  • 0% –  10 pkt;
  • 10% – 8 pkt;
  • 20% – 4 pkt;
  • 30% – 2 pkt;
  • 40% – 1 pkt;
  • 50% – 0 pkt.

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji
w tym zakresie – 0 pkt.

 

Odpowiedź.

Ilość punktów w przedmiotowym kryterium będzie wyliczana w następujący sposób:

0%-9,99% – 10 pkt,

10%-19,99% – 8 pkt,

20%-29,99% – 4 pkt,

30%-39,99% – 2 pkt,

40%-49,99% – 1 pkt,

50% i powyżej – 0 pkt,

Pytanie nr 2.

Projekt badawczy zakłada na etapie końcowym wytworzenie linii pilotażowej lub demonstracyjnej.  Instalacja (odpowiednich rozmiarów i wydajności) jest konieczna do wyprodukowania specjalnych płyt. Pozwoli to na dokonanie testów ich jakości i wytrzymałości przy produkcji seryjnej (w produkcji seryjnej następuje inne zachowanie materiału niż przy produkcji jednostkowej czy laboratoryjnej).

Regulamin pozwala na zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej – do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Niestety w tej kwocie nie jesteśmy w stanie wytworzyć pełnego prototypu.

Czy możemy zatem część elementów linii technologicznej sfinansować poprzez zakup a część np. poprzez leasing lub wynajem?

Odpowiedź:

Kwalifikowalny jest jedynie zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej – do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Leasing lub wynajem jest kwalifikowalny w odniesieniu do aparatury lub sprzętu badawczego.

Pytanie nr 3.

Co się dzieje z prototypem po zakończeniu projektu?. Czy prototyp może zostać wykorzystany do działalności produkcyjnej?.

Odpowiedź.

Po zakończeniu projektu prototyp może być wykorzystany do działalności produkcyjnej.

Pytanie nr 4.

Wspierane będą projekty, w których wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa mazowieckiego lub co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych będzie na terenie województwa mazowieckiego. Czy jeśli w projekcie koszty ponoszone są w znacznej większości na terenie województwa lecz beneficjent posiada siedzibę poza to też spełnia ten warunek i ma prawo do przyznania 10 punktów?

Odpowiedź.

10 punktów w przedmiotowym kryterium przyznawane jest wyłącznie za posiadanie siedziby przez  wnioskodawcę na terenie województwa mazowieckiego.

Pytanie nr 5.

W przypadku zawarcia z jednostką naukową umowy partnerskiej/konsorcyjnej, kto płaci za badania? Czy istnieje możliwość, aby  lider projektu mógł ponieść koszty wkładu własnego prac przewidzianych dla jednostki w przypadku wprowadzenia w umowie odpowiednich zapisów? Czy każdy z partnerów ponosi koszty samodzielnie?

Odpowiedź:

Koszty wkładu własnego mogą być ponoszone przez lidera w przypadku zawarcia umowy o konsorcjum .

 

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych