Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W przedmiotowym konkursie opublikowano najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ).

Link do strony konkursu: 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 

Pytanie nr 1.

Jak będzie obliczany udział wartości zleconych badań podwykonawcom przy niżej określonych progach w przypadku kiedy wartość zleconych badań wyniesie np.13%?. Czy będzie to proporcja?.

Samodzielność
w realizacji projektu
Kryterium promuje samodzielność Wnioskodawcy i Partnerów w realizacji projektu.

 

Udział wartości zleconych badań podwykonawcom w kosztach kwalifikowalnych:

  • 0% –  10 pkt;
  • 10% – 8 pkt;
  • 20% – 4 pkt;
  • 30% – 2 pkt;
  • 40% – 1 pkt;
  • 50% – 0 pkt.

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji
w tym zakresie – 0 pkt.

 

Odpowiedź.

Ilość punktów w przedmiotowym kryterium będzie wyliczana w następujący sposób:

0%-9,99% – 10 pkt,

10%-19,99% – 8 pkt,

20%-29,99% – 4 pkt,

30%-39,99% – 2 pkt,

40%-49,99% – 1 pkt,

50% i powyżej – 0 pkt,

Pytanie nr 2.

Projekt badawczy zakłada na etapie końcowym wytworzenie linii pilotażowej lub demonstracyjnej.  Instalacja (odpowiednich rozmiarów i wydajności) jest konieczna do wyprodukowania specjalnych płyt. Pozwoli to na dokonanie testów ich jakości i wytrzymałości przy produkcji seryjnej (w produkcji seryjnej następuje inne zachowanie materiału niż przy produkcji jednostkowej czy laboratoryjnej).

Regulamin pozwala na zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej – do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Niestety w tej kwocie nie jesteśmy w stanie wytworzyć pełnego prototypu.

Czy możemy zatem część elementów linii technologicznej sfinansować poprzez zakup a część np. poprzez leasing lub wynajem?

Odpowiedź:

Kwalifikowalny jest jedynie zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej – do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Leasing lub wynajem jest kwalifikowalny w odniesieniu do aparatury lub sprzętu badawczego.

Pytanie nr 3.

Co się dzieje z prototypem po zakończeniu projektu?. Czy prototyp może zostać wykorzystany do działalności produkcyjnej?.

Odpowiedź.

Po zakończeniu projektu prototyp może być wykorzystany do działalności produkcyjnej.

Pytanie nr 4.

Wspierane będą projekty, w których wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa mazowieckiego lub co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych będzie na terenie województwa mazowieckiego. Czy jeśli w projekcie koszty ponoszone są w znacznej większości na terenie województwa lecz beneficjent posiada siedzibę poza to też spełnia ten warunek i ma prawo do przyznania 10 punktów?

Odpowiedź.

10 punktów w przedmiotowym kryterium przyznawane jest wyłącznie za posiadanie siedziby przez  wnioskodawcę na terenie województwa mazowieckiego.

Pytanie nr 5.

W przypadku zawarcia z jednostką naukową umowy partnerskiej/konsorcyjnej, kto płaci za badania? Czy istnieje możliwość, aby  lider projektu mógł ponieść koszty wkładu własnego prac przewidzianych dla jednostki w przypadku wprowadzenia w umowie odpowiednich zapisów? Czy każdy z partnerów ponosi koszty samodzielnie?

Odpowiedź:

Koszty wkładu własnego mogą być ponoszone przez lidera w przypadku zawarcia umowy o konsorcjum .

 

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś