Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż konkurs dla Poddziałania 9.2.2 RPO WM 2014 – 2020 na wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego, w zakresie zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, przewidziany na II kwartał 2019 r. nie zostanie ogłoszony zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym ze względu na negatywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, do realizacji w ramach RPO mogą zostać zakwalifikowane jedynie te Regionalne Programy Zdrowotne, które uzyskały pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) lub spełniły wszystkie warunki wskazane w warunkowej opinii AOTMiT.

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś