Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż konkurs dla Poddziałania 9.2.2 RPO WM 2014 – 2020 na wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego, w zakresie zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, przewidziany na II kwartał 2019 r. nie zostanie ogłoszony zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym ze względu na negatywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, do realizacji w ramach RPO mogą zostać zakwalifikowane jedynie te Regionalne Programy Zdrowotne, które uzyskały pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) lub spełniły wszystkie warunki wskazane w warunkowej opinii AOTMiT.

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych