Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż konkurs dla Poddziałania 9.2.2 RPO WM 2014 – 2020 na wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego, w zakresie zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, przewidziany na II kwartał 2019 r. nie zostanie ogłoszony zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym ze względu na negatywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, do realizacji w ramach RPO mogą zostać zakwalifikowane jedynie te Regionalne Programy Zdrowotne, które uzyskały pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) lub spełniły wszystkie warunki wskazane w warunkowej opinii AOTMiT.

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych