Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

15 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021, poz.1057), konsultacje społeczne prowadzone były od 10 września do 17 października 2021 r. W tym czasie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 1011 uwag/wniosków, spośród których w całości uwzględniono blisko 22%, częściowo uwzględniono prawie 52% i nie uwzględniono 26%. Celem konsultacji było pozyskanie uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa mazowieckiego do projektu FEM 2021-2027. Uwagi i wnioski do projektu Programu wnoszone były drogą elektroniczną oraz pisemnie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 6 ust.6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd Województwa Mazowieckiego przedstawia Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Wszystkim osobom i podmiotom biorącym udział w konsultacjach FEM 2021-2027 dziękujemy za ich zaangażowanie. Wiele wartościowych uwag, zgłoszonych do  projektu Programu przyczyni się do bardziej trafnego przygotowania założeń oferowanego wsparcia, które w większym stopniu zostanie dopasowane do oczekiwań mieszkańców województwa i potrzeb społeczno-gospodarczych Mazowsza.

Link do sprawozdania: Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś