Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowni państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 27 lipca br. rozpocznie się trzecia runda naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21, Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości,  Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Ze względu na prace serwisowe systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. przewidziane na 29 lipca br. i związaną z tym całkowitą niedostępnością systemu dla wnioskodawców, listy projektów wybranych do dofinasowania zostaną utworzone w ramach trzeciej rundy dla projektów złożonych w okresie od 27 lipca do  3 sierpnia br. Kolejne listy będą tworzone dla projektów złożonych od 4 sierpnia do 10 sierpnia br., następnie od 11 sierpnia do 17 sierpnia br. , itd.

Przypominamy również, że zgodnie z zapisami regulaminu konkursu pkt. 1.4.: „Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 200 % kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU. Dyrektor MJWPU może podjąć decyzję o niezamykaniu konkursu po wyczerpaniu ww. limitu.”

oraz pkt 1.1 (…) „Data zamknięcia naboru zamieszczona będzie w serwisie RPO WM z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.”

Link do strony konkursu: 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś