Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

UWAGA – Komunikat: Publikacja zapytań ofertowych w nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (Publikacja 05.10.2017)

W związku z komunikatem zamieszczonym powyżej treść poniższego komunikatu jest nieaktualna.

Z dniem 23 sierpnia 2017r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dokument ten zamieszczamy poniżej.

Jedna ze zmian dotyczy sposobu upublicznienia zapytania ofertowego dla Wnioskodawców, rozpoczynających realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Publikacja taka powinna nastąpić na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu a od 1 stycznia 2018 r. – na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.

W przypadku wnioskodawców RPO WM zapytania ofertowe publikowane będą na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/zapytania-ofertowe

Publikowane zapytania muszą zawierać elementy opisane w sekcji 6.5.2 pkt 11 a) Wytycznych oraz adres na jaki należy kierować oferty.

Do końca roku zapytania w formacie pdf należy przesyłać na adres mail zapytania_ofertowe@mazowia.eu. Ze względu na konieczność zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami plik pdf nie może być zeskanowanym dokumentem (obrazem). Publikacja zapytania nastąpi maksymalnie do następnego dnia roboczego.

Adres, z którego zostanie przysłane zapytanie ofertowe musi być oficjalnym adresem email instytucji / Beneficjenta i powinien być zgodny z adresem wcześniej używanym do kontaktów z Instytucją Ogłaszającą Nabór.

Przypominamy zatem, że dla postepowań wszczętych po 23.08.2017 nie wystarcza tylko publikacja jedynie na własnej stronie internetowej Wnioskodawcy.

Ważne: czy musisz stosować oznaczanie dokumentacji projektu „wstecz” lub „na zapas”?

Jeżeli prowadziłeś/prowadzisz działania w ramach projektu w okresie poprzedzającym moment uzyskania dofinansowania, nie masz obowiązku uzupełnienia odpowiednimi znakami i informacjami dotychczas powstałej dokumentacji dotyczącej projektu. Możesz oznaczyć segregator lub segregatory, w których przechowywane są dokumenty dotyczące realizacji projektu. Ponadto może się zdarzyć, że zanim umowa o dofinansowanie zostanie podpisana, chciałbyś, np. podczas prowadzenia kampanii promującej przedsięwzięcie, posłużyć się znakiem UE oraz znakiem Funduszy Europejskich. Z oznaczaniem działań musisz jednak poczekać na uzyskanie dofinansowania. Odstępstwa od tej reguły są możliwe wyłącznie za zgodą instytucji przyznającej dofinansowanie. Instytucja może wyrazić taką zgodę w sytuacji, gdy istnieje pewność, że dany wnioskodawca otrzyma dofinansowanie, np. jest beneficjentem systemowym i uzyskanie przez niego dofinansowania dla określonych zadań zostało zapisane w programie lub Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu.

Źródło: Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (pdf)

 

Pliki do pobrania

  • []
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś