Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

UWAGA – Komunikat: Publikacja zapytań ofertowych w nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (Publikacja 05.10.2017)

W związku z komunikatem zamieszczonym powyżej treść poniższego komunikatu jest nieaktualna.

Z dniem 23 sierpnia 2017r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dokument ten zamieszczamy poniżej.

Jedna ze zmian dotyczy sposobu upublicznienia zapytania ofertowego dla Wnioskodawców, rozpoczynających realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Publikacja taka powinna nastąpić na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu a od 1 stycznia 2018 r. – na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.

W przypadku wnioskodawców RPO WM zapytania ofertowe publikowane będą na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/zapytania-ofertowe

Publikowane zapytania muszą zawierać elementy opisane w sekcji 6.5.2 pkt 11 a) Wytycznych oraz adres na jaki należy kierować oferty.

Do końca roku zapytania w formacie pdf należy przesyłać na adres mail zapytania_ofertowe@mazowia.eu. Ze względu na konieczność zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami plik pdf nie może być zeskanowanym dokumentem (obrazem). Publikacja zapytania nastąpi maksymalnie do następnego dnia roboczego.

Adres, z którego zostanie przysłane zapytanie ofertowe musi być oficjalnym adresem email instytucji / Beneficjenta i powinien być zgodny z adresem wcześniej używanym do kontaktów z Instytucją Ogłaszającą Nabór.

Przypominamy zatem, że dla postepowań wszczętych po 23.08.2017 nie wystarcza tylko publikacja jedynie na własnej stronie internetowej Wnioskodawcy.

Ważne: czy musisz stosować oznaczanie dokumentacji projektu „wstecz” lub „na zapas”?

Jeżeli prowadziłeś/prowadzisz działania w ramach projektu w okresie poprzedzającym moment uzyskania dofinansowania, nie masz obowiązku uzupełnienia odpowiednimi znakami i informacjami dotychczas powstałej dokumentacji dotyczącej projektu. Możesz oznaczyć segregator lub segregatory, w których przechowywane są dokumenty dotyczące realizacji projektu. Ponadto może się zdarzyć, że zanim umowa o dofinansowanie zostanie podpisana, chciałbyś, np. podczas prowadzenia kampanii promującej przedsięwzięcie, posłużyć się znakiem UE oraz znakiem Funduszy Europejskich. Z oznaczaniem działań musisz jednak poczekać na uzyskanie dofinansowania. Odstępstwa od tej reguły są możliwe wyłącznie za zgodą instytucji przyznającej dofinansowanie. Instytucja może wyrazić taką zgodę w sytuacji, gdy istnieje pewność, że dany wnioskodawca otrzyma dofinansowanie, np. jest beneficjentem systemowym i uzyskanie przez niego dofinansowania dla określonych zadań zostało zapisane w programie lub Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu.

Źródło: Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (pdf)

 

Pliki do pobrania

  • []
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych