Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zasady którymi należy kierować się podczas aplikowania o środki w ramach RPO WM 2014 – 2020 przy pomocy systemu Mewa 2.0.

Zasada 1 – Upewnij się, że wybrałeś właściwy konkurs/nabór!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 mogą występować sytuacje, gdy w podobnym przedziale czasu, MJWPU ogłasza dwa lub więcej naborów, których numeracja jest do siebie zbliżona (przykład RPMA.05.03.00-IP.01-14-12/16 i RPMA.05.03.00-IP.01-14-13/16 lub RPMA.04.03.01-IP.01-14-026/16 i RPMA.04.03.01-IP.01-14-027/16).

Pamiętaj, że pomimo podobieństwa numeru osi oraz działania, nabory/konkursy adresowane są dla innych typów projektów.

W celu prawidłowego wyboru naboru należy każdorazowo skorzystać z przycisku „Szczegóły”, a następnie zapoznać się z zapisami informacjami przedstawionymi w części „Przedmiot konkursu”.

Zasada 2 – Proś o pomoc w sposób precyzyjny!

Podczas wypełniania wniosku aplikacyjnego masz możliwość zgłoszenia problemu poprzez użycie formularza dostępnego za pomocą przycisku „Zgłoś problem”.

Pamiętaj, aby przedstawiony opis sytuacji problemowej był precyzyjny. Upewnij się, czy podałeś prawidłowy numer projektu. Opisz dokładnie kroki postępowania które doprowadziły do wystąpienia błędu (problemu). Do formularza zgłoszeniowego  dołącz zrzuty ekranu na których widnieje błąd (problem) lub komunikat błędu, dobrze żeby na zrzucie ekranu widać było całe okno aplikacji oraz systemową datę i czas.

 

Zasada 3 – Przetestuj podpis elektroniczny / ePUAP!

W celu przetestowania funkcjonowania podpisu elektronicznego lub podpisu ePUAP, które są niezbędne do skutecznego przesłania wniosku o dofinansowanie do MJWPU/ WUP w Warszawie skorzystaj z przycisku Przetestuj podpis.

Jest on dostępny po zalogowaniu się do MEWA 2.0 w zakładce Moje konto.

Zasada 4 – Wyślij wniosek po jego podpisaniu!

Pamiętaj, że procedura wysyłania wniosku jest dwuetapowa:

  1. Podpisanie wniosku podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.
  2. Wysłanie wniosku za pomocą przycisku „WYŚLIJ WNIOSEK”, który pojawi się w Szczegółach projektu po podpisaniu wniosku.

Poprawne wysłanie wniosku potwierdzone jest komunikatem, zmianą statusu wniosku na „Wysłany” oraz wyświetleniem się przycisku „POBIERZ UPO”.

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru – UPO, wysłane zostanie także na adres e-mail podany w sekcji F. Jeśli przeglądarka zakończyła przetwarzanie danych a nie zmienił się status wniosku i nie pojawił się przycisk „POBIERZ UPO”, oznacza to że wniosek nie został wysłany i należy powtórzyć czynność Wysłanie wniosku za pomocą przycisku „WYŚLIJ WNIOSEK”.

W przypadku wystąpienia błędu niezwłocznie Zgłoś problem poprzez formularz dostępny na MEWA 2.0. Nie zapomnij dołączyć zrzutów ekranu, dokumentujących błąd.

Zasada 5 – Nie pozostawiaj wysłania wniosku aplikacyjnego na ostatnią chwilę!

Praktyka pokazuje, że większość wnioskodawców próbuje zakończyć pracę nad wnioskiem o dofinansowanie i przesłać go do MJWPU / WUP w Warszawie w ostatnich godzinach (a nawet w ostatnich minutach) trwania naboru. W tym czasie otrzymujemy bardzo dużą ilość próśb o pomoc w rozwiązaniu problemu,     w takiej sytuacji, pomimo naszych starań, odpowiedź na zgłoszone przez Ciebie pytania lub problemy,  może nie dotrzeć na czas.

Pamiętaj że czynności takie jak poprawne zwalidowanie i zapisanie wniosku, czy podpis ePUAP w zależności od wielkości wniosku, szybkości komputera i łącza internetowego mogą się wydłużyć, a wniosek musi zostać poprawnie wysłany przed końcem naboru, zatem jeśli proces przekazania wniosku pozostawisz na ostatnie godziny trwania naboru, narazisz się na dodatkowe ryzyko i niepotrzebny stres.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś