Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20 ogłoszonego w Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.3 Rozwój Ekonomii Społecznej nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

  •  nr 1 zmiana zapisów Regulaminu konkursu.

Ponadto informujemy, że z uwagi fakt, iż wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem wydatków na wsparcie pomostowe, zmianie uległ załącznik nr 6 Lista najczęściej finansowanych towarów i usług dla Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej. Natomiast zmieniony wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 zostanie upubliczniony do Państwa wiadomości w najbliższym czasie. Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Link do strony konkursu: 9.3 Rozwój ekonomii społecznej – RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych