Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nastąpiła aktualizacja zapisów Regulaminu konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-047/17 oraz Załącznika nr 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i szczegółowe wynikająca z konieczności dostosowania ww. dokumentów  do zapisów Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, nowej wersji SzOOP z dnia 16.05.2017 r. (wersja 1.23) oraz zmiany regulaminu KOP w ramach Osi Priorytetowych IX  i X RPO WM 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

Tabela Zmian nr 1

Lp.

Rozdział Regulaminu, punkt, załącznik

 

Strona

 

Poprzednie brzmienie zapisu

 

Obecne brzmienie zapisu

 

Uzasadnienie

1

Regulamin konkursu, Rozdział 1 Podstawa prawna, wytyczne horyzontalne oraz dokumenty programowe

7

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 11.04.2017 r. (wersja 1.21)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 16.05.2017 r. (wersja 1.23)

Znowelizowanie dokumentów

 

1

Regulamin konkursu, Rozdział 15. Ocena merytoryczna.

62

Cały rozdział w zakresie wymogów wynikających z konieczności dostosowania dokumentów do zapisów Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, nowej wersji SzOOP z dnia 16.05.2017 r. (wersja 1.23)  oraz zmiany regulaminu KOP w ramach Osi Priorytetowych IX  i X RPO WM 2014-2020.

Cały rozdział w zakresie wymogów wynikających z konieczności dostosowania dokumentów do zapisów Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, nowej wersji SzOOP z dnia 16.05.2017 r. (wersja 1.23)  oraz zmiany regulaminu KOP w ramach Osi Priorytetowych IX  i X RPO WM 2014-2020

Zmiana wynikająca z konieczności dostosowania Regulaminu konkursu do zapisów Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, nowej wersji SzOOP z dnia 16.05.2017 r. (wersja 1.23) oraz zmiany regulaminu KOP w ramach Osi Priorytetowych IX  i X RPO WM 2014-2020.

3

Załącznik nr 3.2  – Kryteria merytoryczne i szczegółowe w ramach Poddziałania 10.3.1

Wprowadzenie kryterium dotyczącego negocjacji oraz usunięcie z kryteriów merytorycznych ogólnych oceny warunkowej projektów współfinansowanych z EFS.

j.w

Pozostałe postanowienia przedmiotowego Regulaminu oraz Załącznika pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Regulamin oraz Załącznik do ogłoszonego konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

Link do strony konkursu: 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów – RPMA.10.03.01-IP.01-14-047/17

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych