Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nastąpiła aktualizacja zapisów Regulaminu konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-047/17 oraz Załącznika nr 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i szczegółowe wynikająca z konieczności dostosowania ww. dokumentów  do zapisów Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, nowej wersji SzOOP z dnia 16.05.2017 r. (wersja 1.23) oraz zmiany regulaminu KOP w ramach Osi Priorytetowych IX  i X RPO WM 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1.

Tabela Zmian nr 1

Lp.

Rozdział Regulaminu, punkt, załącznik

 

Strona

 

Poprzednie brzmienie zapisu

 

Obecne brzmienie zapisu

 

Uzasadnienie

1

Regulamin konkursu, Rozdział 1 Podstawa prawna, wytyczne horyzontalne oraz dokumenty programowe

7

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 11.04.2017 r. (wersja 1.21)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 16.05.2017 r. (wersja 1.23)

Znowelizowanie dokumentów

 

1

Regulamin konkursu, Rozdział 15. Ocena merytoryczna.

62

Cały rozdział w zakresie wymogów wynikających z konieczności dostosowania dokumentów do zapisów Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, nowej wersji SzOOP z dnia 16.05.2017 r. (wersja 1.23)  oraz zmiany regulaminu KOP w ramach Osi Priorytetowych IX  i X RPO WM 2014-2020.

Cały rozdział w zakresie wymogów wynikających z konieczności dostosowania dokumentów do zapisów Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, nowej wersji SzOOP z dnia 16.05.2017 r. (wersja 1.23)  oraz zmiany regulaminu KOP w ramach Osi Priorytetowych IX  i X RPO WM 2014-2020

Zmiana wynikająca z konieczności dostosowania Regulaminu konkursu do zapisów Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, nowej wersji SzOOP z dnia 16.05.2017 r. (wersja 1.23) oraz zmiany regulaminu KOP w ramach Osi Priorytetowych IX  i X RPO WM 2014-2020.

3

Załącznik nr 3.2  – Kryteria merytoryczne i szczegółowe w ramach Poddziałania 10.3.1

Wprowadzenie kryterium dotyczącego negocjacji oraz usunięcie z kryteriów merytorycznych ogólnych oceny warunkowej projektów współfinansowanych z EFS.

j.w

Pozostałe postanowienia przedmiotowego Regulaminu oraz Załącznika pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Regulamin oraz Załącznik do ogłoszonego konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

Link do strony konkursu: 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów – RPMA.10.03.01-IP.01-14-047/17

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś