Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że termin naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16 z dniem 17 stycznia br., zostaje zawieszony.

Powyższe spowodowane jest koniecznością zmiany zapisów „Programu wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2017-2019” (zwanego dalej: RPZ) (Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu).

Zmianie ulegnie w szczególności metoda badania przesiewowego, na metodę rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Natomiast, zakłada się, że badanie oznaczenia poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c będzie stanowić badanie dodatkowe, dedykowane osobom z podejrzeniem (po pierwszym teście) i/lub wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2. W związku z tym zmianie ulegnie również koszt wsparcia 1 osoby w ramach RPZ.

W rezultacie zmian RPZ, zmianie ulegną również zapisy Regulaminu konkursu wynikające z RPZ. Ze względu na fakt, iż powyższe zmiany mają istotny wpływ na opracowanie oraz biorąc pod uwagę zasadę równego traktowania Wnioskodawców informujemy, że z dniem opublikowania niniejszego komunikatu nie będzie możliwe składanie wniosków o dofinansowanie. Ponadto przypominamy, że istnieje możliwość wycofania dotychczas złożonych wniosków o dofinansowanie projektów oraz ponowne złożenie wniosków sporządzonych zgodnie z zaktualizowanym RPZ.

Informujemy również, że zaktualizowany Regulamin konkursu wraz z załącznikami zostanie opublikowany na portalu RPO WM niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM „Programu wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2017-2019”, nie później niż w pierwszej połowie lutego br. W związku z tym, iż niezwłocznie po aktualizacji Regulaminu konkursu nastąpi wznowienie naboru prosimy Wnioskodawców o bieżące śledzenie naszej strony internetowej.

Link do strony konkursu: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych