Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Typ projektów: Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu przez Komitet Monitorujący RPO WM na LIV posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2020 r. opublikowanych w SZOOP RPO WM na lata 2014-2020 w Załączniku 3 b – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFS Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych publikuje poniżej „Wykaz gmin, w których zidentyfikowano niższy poziom wykorzystania usług opiekuńczych niż przeciętna w województwie mazowieckim lub całkowity brak świadczenia takich usług”, o którym mowa w kryterium merytorycznym szczegółowym (premiującym) nr 1 „Projekt jest realizowany na obszarze, na którym nie realizuje się usług opiekuńczych, bądź zidentyfikowano niższy poziom wykorzystania usług opiekuńczych niż przeciętna w województwie mazowieckim”.

Szczegóły w pliku do pobrania poniżej.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych