Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Typ projektów: Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu przez Komitet Monitorujący RPO WM na LIV posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2020 r. opublikowanych w SZOOP RPO WM na lata 2014-2020 w Załączniku 3 b – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFS Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych publikuje poniżej „Wykaz gmin, w których zidentyfikowano niższy poziom wykorzystania usług opiekuńczych niż przeciętna w województwie mazowieckim lub całkowity brak świadczenia takich usług”, o którym mowa w kryterium merytorycznym szczegółowym (premiującym) nr 1 „Projekt jest realizowany na obszarze, na którym nie realizuje się usług opiekuńczych, bądź zidentyfikowano niższy poziom wykorzystania usług opiekuńczych niż przeciętna w województwie mazowieckim”.

Szczegóły w pliku do pobrania poniżej.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych