Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dotyczy planowanego konkursu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’ – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2018 rok konkurs w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’ może zostać ogłoszony pod warunkiem aktualizacji Strategii ZIT i pozytywnego zaopiniowania jej zmiany  zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 przez IZ RPO – w zakresie możliwości finansowania ZIT z RPO oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego – w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa. Do dnia 1 października 2018 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie otrzymała zaakceptowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju aktualizacji Strtegii ZIT. W związku z powyższym informujemy, że na dzień 1 października 2018 r.  nie ma możliwości ogłoszenia przedmiotowego konkursu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś