Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że dla konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

  • nr 1 zmiana zapisów Regulaminu konkursu;

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20

Tabela zmian do Regulaminu konkursu

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
       1.          1. Rozdział 13. Przygotowanie i złożenie wniosku
o dofinansowanie
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 26.06.2020 r. od godz. 00:00 do 31.08.2020 r. do godz. 15:00. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 26.06.2020 r. od godz. 00:00 do 30.09.2020 r. do godz. 15:00. Zgodnie z decyzją

Zarządu Województwa Mazowieckiego.

2. Rozdział 18. Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu IOK informuje, że:

a) termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na luty 2021 r. (termin orientacyjny),

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

• wstępna weryfikacja w zakresie warunków formalnych oraz występowania oczywistych omyłek – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. wrzesień2020 r.,

• ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. październik 2020 r.

• ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym, niż 120 dni od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. luty 2021 r.

• etap negocjacji – wynosi 30 dni i jest liczony od terminów oceny merytorycznej.

IOK informuje, że:

a) termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na marzec 2021 r. (termin orientacyjny),

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:

• wstępna weryfikacja w zakresie warunków formalnych oraz występowania oczywistych omyłek – nie później niż 10 dni od daty złożenia wniosku tj. październik 2020 r.,

• ocena formalna w terminie nie późniejszym niż 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków tj. listopad              2020 r.

• ocena merytoryczna w terminie nie późniejszym,                 niż 120 dni od dnia zatwierdzenia Protokołu z prac KOP po ocenie formalnej tj. marzec 2021 r.

• etap negocjacji – wynosi 30 dni i jest liczony od terminów oceny merytorycznej.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś