Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W obecnej perspektywie już 79 projektów z obszaru ochrony zdrowia otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Wszystko po to, aby zwiększyć komfort pacjentów i jakość świadczonych usług.

Nowy program regionalny to ponad 600 mln zł na rozwój ochrony zdrowia. W ramach 2. osi priorytetowej „Wzrost e-potencjału Mazowsza” możliwa jest informatyzacja i wprowadzenie e-usług dla pacjentów, lekarzy, a także ośrodków partnerskich. Zakup sprzętu i aparatury medycznej wspierany jest natomiast ze środków 6. osi priorytetowej „Jakość życia”. RPO WM dofinansuje również programy zdrowotne obejmujące profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób takich jak cukrzyca, choroby psychiczne, wady słuchu, a także np. diagnostykę i rehabilitację najmłodszych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.

E-zdrowie w praktyce

Nowoczesne rozwiązania w sektorze ochrony zdrowia znacząco ułatwiają leczenie i komunikację na linii pacjent – lekarz. Dostęp do elektronicznej dokumentacji stanowi także wymóg prawny, który zacznie obowiązywać od początku 2018 r. Pierwszy konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 skierowany do placówek medycznych dawał szansę na ubieganie się o fundusze właśnie na wsparcie informatyzacji i wprowadzenie e-usług, np. e-rejestracji na wizyty u lekarza, e-skierowań, e-recept, e-konsultacji medycznych.

Premiowane były projekty zakładające umożliwienie jak największego zakresu spraw od początku do końca elektronicznie. Chodzi o stworzenie pacjentom możliwie komfortowych warunków powrotu do zdrowia. O dofinansowanie mogły się ubiegać publiczne i prywatne placówki służby zdrowia. Warunkiem było jednak posiadanie kontraktu z NFZ. Zwycięskie projekty mają być zrealizowane do 30 czerwca 2018 r. O efektach będziemy mogli mówić najpóźniej za dwa lata – mówi Dorota Kotecka, p.o. kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z Obszaru E-usług w Mazowieckiej Jednostce Programów Unijnych

Cały tekst przeczytasz w najnowszym numerze Biuletynu Fundusze Europejskie na Mazowszu! Zachęcamy do lektury, plik do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych