Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniu 11 maja 2015 r. odbyło się I Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. To kolejny etap prac związanych z nowym RPO, a zarazem inaugurujący praktyczną realizację programu. Wręczone zostały nominacje na członków komitetu monitorującego. Przyjęto też kryteria wyborów projektów realizowanych przez PUP-y. W Posiedzeniu udział wzięli Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski oraz Zastępca Dyrektora ds. PO KL Elżbieta Szymanik.

W skład komitetu monitorującego wchodzą przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych. To oni będą na bieżąco obserwować realizację RPO. Będą mieć również ogromny wkład w regionalny program, zwłaszcza jeśli chodzi o kryteria wyboru rożnego rodzaju projektów, co posłuży potem do oceny wniosków.

– Musi być zapewniona pełna przejrzystość procedur, musi być pełna informacja o sposobie naboru i jego kryteriach, jak i później – o kryteriach i sposobach oceny poszczególnych projektów – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

Posłuchaj wypowiedzi Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego

Podczas spotkania przyjęte zostały regulamin prac komitetu monitorującego RPO WM 2014-2020 oraz kryteria wyborów projektów RPO WM w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa realizowana przez PUP. Te kryteria dotyczą oceny formalnej (np. czy wniosek został wypełniony zgodnie z instrukcją i czy został podpisany przez upoważnione do tego osoby) i merytorycznej (np. czy opisana została grupa, która będzie objęta wsparciem lub czy wydatki wykazane we wniosku są racjonalne). Przyjęcie tych kryteriów oznacza dla PUP-ów rozpoczęcie naborów wniosków pozakonkursowych.

– To już jest ten moment, kiedy dyskutowane są kryteria, a po nich już tylko krótka droga do otwartego naboru. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia był rynek pracy, a konkretnie projekty realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Chodzi o wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnych i kobiet – powiedział dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz.

Posłuchaj wypowiedzi Tomasza Sieradza – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
tel. 22 59 79 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś