Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniu 11 maja 2015 r. odbyło się I Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. To kolejny etap prac związanych z nowym RPO, a zarazem inaugurujący praktyczną realizację programu. Wręczone zostały nominacje na członków komitetu monitorującego. Przyjęto też kryteria wyborów projektów realizowanych przez PUP-y. W Posiedzeniu udział wzięli Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski oraz Zastępca Dyrektora ds. PO KL Elżbieta Szymanik.

W skład komitetu monitorującego wchodzą przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych. To oni będą na bieżąco obserwować realizację RPO. Będą mieć również ogromny wkład w regionalny program, zwłaszcza jeśli chodzi o kryteria wyboru rożnego rodzaju projektów, co posłuży potem do oceny wniosków.

– Musi być zapewniona pełna przejrzystość procedur, musi być pełna informacja o sposobie naboru i jego kryteriach, jak i później – o kryteriach i sposobach oceny poszczególnych projektów – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

Posłuchaj wypowiedzi Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego

Podczas spotkania przyjęte zostały regulamin prac komitetu monitorującego RPO WM 2014-2020 oraz kryteria wyborów projektów RPO WM w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa realizowana przez PUP. Te kryteria dotyczą oceny formalnej (np. czy wniosek został wypełniony zgodnie z instrukcją i czy został podpisany przez upoważnione do tego osoby) i merytorycznej (np. czy opisana została grupa, która będzie objęta wsparciem lub czy wydatki wykazane we wniosku są racjonalne). Przyjęcie tych kryteriów oznacza dla PUP-ów rozpoczęcie naborów wniosków pozakonkursowych.

– To już jest ten moment, kiedy dyskutowane są kryteria, a po nich już tylko krótka droga do otwartego naboru. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia był rynek pracy, a konkretnie projekty realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Chodzi o wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnych i kobiet – powiedział dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz.

Posłuchaj wypowiedzi Tomasza Sieradza – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
tel. 22 59 79 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych