Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu to jeden z celów Unii Europejskiej. Do 14 grudnia można ubiegać się o dofinansowanie działań, które będą innowacyjne i skupione na walce z bezdomnością. Konkurs ogłosiła Komisja Europejska.

Celem projektów jest wspieranie budowania zdolności innowacyjnych, wielostronnych struktur zarządzania lub eksperymentów społecznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w zakresie innowacyjnych form świadczenia usług w dziedzinie bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, w tym nowych form współpracy z organami publicznymi. Powinien on uzupełniać inne kierunki prac (np. gromadzenie danych i wzajemne uczenie się z państwami członkowskimi) europejskiej platformy na rzecz przeciwdziałania bezdomności. Ważny będzie wybór i wspieranie ograniczonej liczby pośredników w największej liczbie państw członkowskich, zdolnych do: budowania potencjału i wiedzy dużej liczby zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, w tym poprzez tworzenie formalnych i nieformalnych sieci w dziedzinach objętych zaproszeniem.

Jakie efekty realizowanych projektów?

  • Wdrożenie i przetestowanie nowych form świadczenia usług z myślą o bardziej sprzyjającym środowisku dla osób bezdomnych;
  • Zwiększenie zdolności i wiedzy w zakresie zapobiegania bezdomności i jej zwalczania;
  • Zwiększenie wsparcia dla pełnego wdrożenia zasady 19 Filaru Socjalnego oraz Deklaracji Lizbońskiej w sprawie Europejskiej Platformy Zwalczania Bezdomności;
  • Zacieśnienie współpracy między zainteresowanymi stronami działającymi w sektorze bezdomności;
  • promowanie eksperymentów społecznych i ewaluacji innowacyjnych praktyk w zakresie bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego.

Konkurs już trwa od 14 września, a zakończy się 14 grudnia o godzinie 17.00 czasu brukselskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i formy składania wniosków są dostępne na platformie Komisji Europejskiej TUTAJ

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś