Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Bony to szansa na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Pierwszy konkurs o bony na innowacje na Mazowszu już się zakończył, a kolejny startuje 31 października. W sumie do tej pory rozdysponowanych zostało 8,2 mln zł na 99 projektów. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przedsiębiorcy będą mogli nadal ubiegać się o dofinansowanie nawiązania współpracy z sektorem naukowym. 

O unijne dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu ubiegały się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Nabór przeprowadzono w trybie otwartym podzielonym na miesięczne rundy. Do rozdysponowania było ponad 21 mln zł. Firmy działające do dwóch lat mogły aplikować o bon na innowacje o wartości do 50 tys. zł, a przedsiębiorcy z większym doświadczeniem rynkowym do 100 tys. zł. Dofinansowanie projektu wynosiło do 80 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych. Rozpoczęła się już realizacja 36 projektów na łączna wartość dofinansowania ponad 2,9 mln zł. Przedsiębiorcy dzięki bonom na innowacje zakupią od instytucji naukowych usługi opracowania innowacyjnych produktów, usług, zmian procesowych czy usługi w zakresie wzornictwa.

– W pierwszym konkursie o bony na innowacje przedsiębiorcy złożyli ponad 350 projektów a wnioskowane dofinansowanie przekroczyło 83 mln zł. Do tej pory rozdysponowaliśmy 8,2 mln zł dofinansowania dla 99 projektów biznesowych z różnych obszarów m.in.: informatyki, budownictwa, energetyki, elektryki, ciepłownictwa, ochrony środowiska, nauki, medycyny czy produkcji – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dla przykładu, spośród podpisanych umów bony o najwyższej wartości, czyli 100 tys. zł otrzymały dwie firmy Lacan Technologies działająca w branży IT i zajmująca się wdrożeniami zintegrowanych systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz działająca w obszarze budownictwa firma Termi Die Wand zajmująca się  artystycznym wykończeniem wnętrz. Pierwsza z nich przeznaczy bon na opracowanie koncepcji ulepszonego wyrobu, jakim jest algorytm obliczania rzeczywistych kosztów produkcji danej partii towaru w produkcji wieloetapowej. Druga natomiast, zleci naukowcom opracowanie technologii do produkcji nowoczesnych, trójwymiarowych paneli ściennych. Z kolei firma Abatronic, producent pomp ciepła i klimatyzatorów, swój bon przeznaczy na opracowanie innowacyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda. Szkoła biznesu IBD zainwestuje fundusze unijne na opracowanie narzędzia – ocena pracownicza typu 360 stopni, umożliwi on pomiar kompetencji pracowniczych w sposób zautomatyzowany i elastyczny dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa lub organizacji.

Firmy coraz częściej decydują się na współpracę z jednostkami naukowymi. Coraz większa liczba przedsiębiorców myśląc o rozwoju biznesu interesuje się pracami badawczo-rozwojowymi. Odpowiedzią na potrzebę zwiększania innowacyjności biznesu jest kolejny konkurs na bony na innowacje, który wystartuje już 31 października 2016 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Od 31 października startujemy z kolejnymi 13 mln zł

Już 31 października 2016 roku rusza kolejny konkurs o bony na innowacje (Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). Podobnie jak pierwszy, przeprowadzony zostanie w trybie otwartym. Pula środków przeznaczonych na konkurs to ponad 13 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa posiadające status spin-off, czyli wywodzące się ze środowiska naukowego. Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie wyników prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym usług z wzornictwa. Zakres projektu powinien obejmować zakup usług prowadzących do powstania innowacji produktowej lub procesowej. Usługi te obejmą badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Wartość dofinansowania projektu wyniesie maksymalnie 200 tys. zł przy czym wkład własny przedsiębiorcy musi wynosić minimum 20 procent wartości kosztów kwalifikowanych. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś