Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem dzięki wsparciu unijnemu wykonana zostanie termomodernizacja trzech budynków w gminie Miastków Kościelny oraz sześciu placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim. Natomiast szpital powiatowy w Sokołowie Podlaskim zainwestuje środki unijne w zakup sprzętu medycznego dla oddziału ginekologii, kardiologii oraz POZ. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego te trzy projekty otrzymają łącznie ponad 3,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Orzełowska oraz beneficjenci.

Ekologicznie w gminie Miastków Kościelny

Dzięki wsparciu unijnemu termomodernizację przejdą budynki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Urzędu Gminy Miastków Kościelny.

Prace budowlane w obydwu szkołach obejmą docieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymianę drewnianej stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i modernizację instalacji CO.

Z kolei termomodernizacja urzędu gminy polegać będzie na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją budynku, w tym także kotłowni. Ocieplony zostanie również stropodach nad łącznikiem. W ramach inwestycji wymienione zostaną drzwi zewnętrzne i piec gazowy. Ponadto przewidziana jest modernizacja instalacji CO oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Realizacja projektu to przede wszystkim oszczędności wynikające z ograniczenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach.

Beneficjent: Gmina Miastków Kościelny

Całkowita wartość projektu: 1 260 561,69 zł

Kwota dofinansowania: 1 008 449,35 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Sokołów Podlaski stawia na niskoemisyjność

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 3 i Żłobek Miejski , Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski to placówki, w których dzięki wsparciu unijnemu przeprowadzona zostanie termomodernizacja. W ramach projektu w budynkach wykonane zostaną m.in.: docieplenia ścian zewnętrznych i stropów, wymiana stolarki, modernizacja instalacji CO i ciepłej wody użytkowej. Zamontowane zostaną też nowe kotły grzewcze, grzejniki i termostaty.

Realizacja projektu wpłynie m.in. na zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej i energii cieplnej oraz przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim

Beneficjent: Miasto Sokołów Podlaski

Całkowita wartość projektu: 2 770 677,13 zł

Kwota dofinansowania: 1 908 813,80 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Poprawa jakości usług w sokołowskim szpitalu

Dobra wiadomość dla pacjentów szpitala powiatowego w Sokołowie Podlaskim. Placówka stawia na wysoką jakość świadczonych usług medycznych dlatego pozyskała unijne środki na zakup nowego sprzętu do poradni specjalistycznych, m.in: ginekologicznej, kardiologicznej i POZ. Poradnia kardiologiczna wzbogaci się m.in. o zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią, cykloergometr do stres ECHA, automatyczny aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego, aparaty do echa serca oraz aparat EKG i holtery. Natomiast na potrzeby przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) zostaną zakupione mobilne EKG, spirometry, wagi z większym zakresem, lampy bezcieniowe jednoogniskowe oraz EKG z wózkami. Do Poradni Ginekologiczno-Położniczej trafią natomiast aparat do elektronizacji, KTG do ciąży bliźniaczej oraz aparat USG.

 

Tytuł projektu: Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie sokołowskim

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Całkowita wartość projektu: 916 386,33 zł

Kwota dofinansowania: 706 830,67 zł

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych