Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem dzięki wsparciu unijnemu wykonana zostanie termomodernizacja trzech budynków w gminie Miastków Kościelny oraz sześciu placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim. Natomiast szpital powiatowy w Sokołowie Podlaskim zainwestuje środki unijne w zakup sprzętu medycznego dla oddziału ginekologii, kardiologii oraz POZ. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego te trzy projekty otrzymają łącznie ponad 3,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Orzełowska oraz beneficjenci.

Ekologicznie w gminie Miastków Kościelny

Dzięki wsparciu unijnemu termomodernizację przejdą budynki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Urzędu Gminy Miastków Kościelny.

Prace budowlane w obydwu szkołach obejmą docieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymianę drewnianej stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i modernizację instalacji CO.

Z kolei termomodernizacja urzędu gminy polegać będzie na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją budynku, w tym także kotłowni. Ocieplony zostanie również stropodach nad łącznikiem. W ramach inwestycji wymienione zostaną drzwi zewnętrzne i piec gazowy. Ponadto przewidziana jest modernizacja instalacji CO oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Realizacja projektu to przede wszystkim oszczędności wynikające z ograniczenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach.

Beneficjent: Gmina Miastków Kościelny

Całkowita wartość projektu: 1 260 561,69 zł

Kwota dofinansowania: 1 008 449,35 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Sokołów Podlaski stawia na niskoemisyjność

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 3 i Żłobek Miejski , Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski to placówki, w których dzięki wsparciu unijnemu przeprowadzona zostanie termomodernizacja. W ramach projektu w budynkach wykonane zostaną m.in.: docieplenia ścian zewnętrznych i stropów, wymiana stolarki, modernizacja instalacji CO i ciepłej wody użytkowej. Zamontowane zostaną też nowe kotły grzewcze, grzejniki i termostaty.

Realizacja projektu wpłynie m.in. na zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej i energii cieplnej oraz przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim

Beneficjent: Miasto Sokołów Podlaski

Całkowita wartość projektu: 2 770 677,13 zł

Kwota dofinansowania: 1 908 813,80 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Poprawa jakości usług w sokołowskim szpitalu

Dobra wiadomość dla pacjentów szpitala powiatowego w Sokołowie Podlaskim. Placówka stawia na wysoką jakość świadczonych usług medycznych dlatego pozyskała unijne środki na zakup nowego sprzętu do poradni specjalistycznych, m.in: ginekologicznej, kardiologicznej i POZ. Poradnia kardiologiczna wzbogaci się m.in. o zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią, cykloergometr do stres ECHA, automatyczny aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego, aparaty do echa serca oraz aparat EKG i holtery. Natomiast na potrzeby przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) zostaną zakupione mobilne EKG, spirometry, wagi z większym zakresem, lampy bezcieniowe jednoogniskowe oraz EKG z wózkami. Do Poradni Ginekologiczno-Położniczej trafią natomiast aparat do elektronizacji, KTG do ciąży bliźniaczej oraz aparat USG.

 

Tytuł projektu: Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie sokołowskim

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Całkowita wartość projektu: 916 386,33 zł

Kwota dofinansowania: 706 830,67 zł

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś