Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Termomodernizacja dwóch budynków należących do szpitala powiatowego w Kozienicach oraz remont kamienic znajdujących się na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu to projekty, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają łącznie ponad 6,4 mln zł w ramach RPO WM 2014-2020. Jutro umowy w tej sprawie podpiszą członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

Miliony z funduszy unijnych dla Kozienic

Termomodernizację przejdą budynki A i B wchodzące w skład bloku głównego kozienickiego szpitala powiatowego oraz wolnostojący budynek należący do pawilonu zakaźnego. We wszystkich obiektach pojawią się instalacje fotowoltaiczne. Zmodernizowane zostaną też instalacje c.o. i c.w.u oraz oświetlenie, a stropodach zostanie ocieplony.

Tytuł projektu: Termomodernizacja SP ZZOZ W Kozienicach

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Całkowita wartość projektu: 4 088 394,71 zł

Kwota dofinansowania: 3 568 860,79 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Ochrona zabytków w Radomiu

Duże zmiany czekają też radomskie Miasto Kazimierzowskie. Dzięki wsparciu z UE odnowione zostaną dwie zabytkowe kamienice znajdujące przy ul. Rynek 12 i ul. Wałowej 22. Projekt będzie polegał na renowacji, modernizacji, adaptacji i wyposażeniu tych budynków. Prace budowlane obejmą zarówno część mieszkalną, jak i piwnice. Budynki zostaną osuszone i odgrzybione. Pojawi się w nich nowa instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania oraz sanitarna i wodno-kanalizacyjna. Wyremontowane zostaną fundamenty, tynki, schody i balkony oraz dach.  Wymieniona zostanie też stolarka okienna i drzwiowa. Ponadto budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji tej inwestycji w jednej z kamienic funkcjonować będzie stacjonarny ośrodek rehabilitacji, świadczący specjalistyczną opiekę medyczną w tym m.in.: diagnostykę oraz adekwatną do potrzeb dziecka i współczesnych wymogów rehabilitację, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

 

Tytuł projektu: Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem

Beneficjent: Rewitalizacja sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 4 475 834,60 zł

Kwota dofinansowania: 2 833 883,64 zł

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś