Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dokładnie 57 projektów z obszaru e-zdrowia, e-administracji i systemów wczesnego ostrzegania przed katastrofami uzyskało dofinansowanie w ramach rozstrzygniętych właśnie konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Są to pierwsze projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tej perspektywie. Instytucje zdrowotne otrzymają ponad 108 mln zł na wprowadzanie usprawnień w dostępie do usług medycznych. Przeszło 117 mln zł przekazane zostanie mazowieckim samorządom i administracji rządowej na rozwój e-usług publicznych. Inwestycje w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców regionu wyniosą 10,6 mln zł.

108 mln zł na e-zdrowie

Fundusze unijne mogą być zainwestowane w informatyzację instytucji zdrowotnych i wprowadzanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Co jeszcze? Rozwój usług świadczonych przez internet, czyli na przykład rejestrację elektroniczną wizyt u specjalistów, wprowadzanie elektronicznych skierowań na badania, czy też e-recept.

Sprawny przepływ informacji na linii pacjent – lekarz, dostęp do elektronicznych usług medycznych, to  zadania rozstrzygniętego właśnie konkursu. 27 projektów uzyskało dofinansowanie o łącznej wartości 108,3 mln zł. Środki te zainwestowane zostaną m.in. we wprowadzenie ponad 240 e-usług medycznych na Mazowszu do końca pierwszej połowy 2018 roku. Kolejne 117,8 mln zł zasili rozwój e-usług w administracji. W planach jest wprowadzenie 470 usług elektronicznych dla mieszkańców, a ponad 60 urzędów udostępni informacje publiczne online – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Projekty realizować będą samodzielne zakłady opieki zdrowotnej m.in. w Siedlcach, Wyszkowie, Makowie Mazowieckim, Sierpcu,  Pionkach i Garwolinie. Wsparciem objęto też inwestycje Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, czy Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Fundusze unijne przekazane zostaną także specjalistycznym ośrodkom medycznym, takim jak Instytut Matki i Dziecka oraz  Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie.

117 mln zł na e-administrację

Zwiększanie dostępności do e-usług i integrowanie rozwiązań skierowanych do mieszkańców to jeden z głównych kierunków rozwoju Mazowsza w obecnej perspektywie unijnej. Dzięki ponad 117 mln zł przeznaczonych na 13 projektów możliwe będzie załatwianie coraz większej ilości spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.

Fundusze zainwestowane zostaną we wprowadzenie ponad 290 usług o czwartym stopniu dojrzałości, czyli umożliwiających pełne załatwienie sprawy przez internet. Dodatkowo, ponad 170 usług osiągnie trzeci poziom dojrzałości, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli na przykład pobrać formularz ze strony internetowej i odesłać już wypełniony dokument do urzędu. W ramach realizowanych projektów informacje online udostępni ponad 60 instytucji. Zaplanowane jest też wprowadzenie 59 systemów teleinformatycznych.

Ułatwienia dla mieszkańców wprowadzone zostaną m.in. w Warszawie i Makowie Mazowieckim. Zmiany w funkcjonowaniu administracji obejmą gminy Ożarów Mazowiecki, Leoncin, Nieporęt, Radom, Grodzisk Mazowiecki, czy Kotuń. W puli dofinansowanych projektów znalazły się też powiaty Sierpecki i Pruszkowski. Ponadto, wdrożone zostaną elektroniczne rozwiązania w administracji obejmujące swym zasięgiem całe województwo.

10 mln zł na bezpieczeństwo regionu

Wprowadzenie 11 systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, łącznie ponad 700 zestawów syren alarmowych – na te inwestycje samorządów przekazane zostanie 10,6 mln zł. Środki wesprą też wybudowanie 3 urządzeń do ochrony przeciwpowodziowej. Aby systemy spełniały swą rolę ważne jest zapewnienie odpowiednich kwalifikacji osób obsługujących sprzęt. Dlatego prawie 2000 osób zostanie przeszkolonych w zakresie kompetencji cyfrowych. Wśród 17 projektów wybranych do dofinansowania znalazły się działania m.in. Płocka, Warszawy i Ostrołęki, a także powiatów szydłowieckiego, przasnyskiego, grójeckiego, żyrardowskiego, czy płońskiego.

O RPO WM

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów, a ich wartość wyniesie przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach publikowane są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Zobacz listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych