Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dokładnie 57 projektów z obszaru e-zdrowia, e-administracji i systemów wczesnego ostrzegania przed katastrofami uzyskało dofinansowanie w ramach rozstrzygniętych właśnie konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Są to pierwsze projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tej perspektywie. Instytucje zdrowotne otrzymają ponad 108 mln zł na wprowadzanie usprawnień w dostępie do usług medycznych. Przeszło 117 mln zł przekazane zostanie mazowieckim samorządom i administracji rządowej na rozwój e-usług publicznych. Inwestycje w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców regionu wyniosą 10,6 mln zł.

108 mln zł na e-zdrowie

Fundusze unijne mogą być zainwestowane w informatyzację instytucji zdrowotnych i wprowadzanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Co jeszcze? Rozwój usług świadczonych przez internet, czyli na przykład rejestrację elektroniczną wizyt u specjalistów, wprowadzanie elektronicznych skierowań na badania, czy też e-recept.

Sprawny przepływ informacji na linii pacjent – lekarz, dostęp do elektronicznych usług medycznych, to  zadania rozstrzygniętego właśnie konkursu. 27 projektów uzyskało dofinansowanie o łącznej wartości 108,3 mln zł. Środki te zainwestowane zostaną m.in. we wprowadzenie ponad 240 e-usług medycznych na Mazowszu do końca pierwszej połowy 2018 roku. Kolejne 117,8 mln zł zasili rozwój e-usług w administracji. W planach jest wprowadzenie 470 usług elektronicznych dla mieszkańców, a ponad 60 urzędów udostępni informacje publiczne online – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Projekty realizować będą samodzielne zakłady opieki zdrowotnej m.in. w Siedlcach, Wyszkowie, Makowie Mazowieckim, Sierpcu,  Pionkach i Garwolinie. Wsparciem objęto też inwestycje Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, czy Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Fundusze unijne przekazane zostaną także specjalistycznym ośrodkom medycznym, takim jak Instytut Matki i Dziecka oraz  Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie.

117 mln zł na e-administrację

Zwiększanie dostępności do e-usług i integrowanie rozwiązań skierowanych do mieszkańców to jeden z głównych kierunków rozwoju Mazowsza w obecnej perspektywie unijnej. Dzięki ponad 117 mln zł przeznaczonych na 13 projektów możliwe będzie załatwianie coraz większej ilości spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.

Fundusze zainwestowane zostaną we wprowadzenie ponad 290 usług o czwartym stopniu dojrzałości, czyli umożliwiających pełne załatwienie sprawy przez internet. Dodatkowo, ponad 170 usług osiągnie trzeci poziom dojrzałości, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli na przykład pobrać formularz ze strony internetowej i odesłać już wypełniony dokument do urzędu. W ramach realizowanych projektów informacje online udostępni ponad 60 instytucji. Zaplanowane jest też wprowadzenie 59 systemów teleinformatycznych.

Ułatwienia dla mieszkańców wprowadzone zostaną m.in. w Warszawie i Makowie Mazowieckim. Zmiany w funkcjonowaniu administracji obejmą gminy Ożarów Mazowiecki, Leoncin, Nieporęt, Radom, Grodzisk Mazowiecki, czy Kotuń. W puli dofinansowanych projektów znalazły się też powiaty Sierpecki i Pruszkowski. Ponadto, wdrożone zostaną elektroniczne rozwiązania w administracji obejmujące swym zasięgiem całe województwo.

10 mln zł na bezpieczeństwo regionu

Wprowadzenie 11 systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, łącznie ponad 700 zestawów syren alarmowych – na te inwestycje samorządów przekazane zostanie 10,6 mln zł. Środki wesprą też wybudowanie 3 urządzeń do ochrony przeciwpowodziowej. Aby systemy spełniały swą rolę ważne jest zapewnienie odpowiednich kwalifikacji osób obsługujących sprzęt. Dlatego prawie 2000 osób zostanie przeszkolonych w zakresie kompetencji cyfrowych. Wśród 17 projektów wybranych do dofinansowania znalazły się działania m.in. Płocka, Warszawy i Ostrołęki, a także powiatów szydłowieckiego, przasnyskiego, grójeckiego, żyrardowskiego, czy płońskiego.

O RPO WM

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów, a ich wartość wyniesie przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach publikowane są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Zobacz listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś