Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Modernizacje, rewaloryzacje zabytkowych obiektów, wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych to tylko niektóre założenia projektów, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają unijne dofinansowanie, dzięki zwiększeniu alokacji na konkurs dotyczący dziedzictwa kulturowego. Na liście rankingowej znalazło się trzynaście nowych projektów, a do beneficjentów trafi prawie 31 mln zł  z RPO WM 2014-2020. 

Oferta kulturalna Mazowsza przeplata się zarówno z bogatym dziedzictwem narodowym, jak i z kulturą współczesną. Na terenie województwa znajdziemy liczne muzea, obiekty sakralne, bazyliki, skanseny, zespoły pałacowo-parkowe, instytuty kultury. Dzięki unijnym środkom, a także pomysłom wnioskodawców dostęp do kultury staje się bardziej dostępny. Kolejnych trzynaście projektów udało się dofinansować dzięki zwiększeniu alokacji. Łącznie na liście rankingowej znajdują się 43 projekty i do beneficjentów trafi ponad 103,8 mln zł.

Kultura w zasięgu

Wśród dofinansowanych projektów jest utworzenie Muzeum Słuchu, w którym znajdzie się np.: mapa dźwięków miasta Warszawy, wirtualne pianino czy piramida holograficzna mózgu. Inny projekt dotyczy zmian w Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim. Dzięki modernizacji sali baletowej i galerii, z oferty będą mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach realizowanych przedsięwzięć, dla zwiedzających otworzy się zabytkowa Prochownia 197 w Modlinie, a w Muzeum Wsi Radomskiej odrestaurowana zostanie zagroda wiejska, która będzie odzwierciedleniem historii i kultury południowych terenów województwa mazowieckiego.

Kultura ma ogromny wpływ na życie społeczne, uczy i poszerza horyzonty. Wiele obiektów kulturalnych wciąż wymaga wsparcia, a dzięki mazowieckiemu programowi regionalnemu  mamy możliwość dofinansowania inwestycji, które  przywracają tym obiektom nowe funkcje kulturowe oraz edukacyjne – powiedział Grzegorz Świętorecki zastępca dyrektora ds. EFRR w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”:5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś