Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Modernizacje, rewaloryzacje zabytkowych obiektów, wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych to tylko niektóre założenia projektów, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają unijne dofinansowanie, dzięki zwiększeniu alokacji na konkurs dotyczący dziedzictwa kulturowego. Na liście rankingowej znalazło się trzynaście nowych projektów, a do beneficjentów trafi prawie 31 mln zł  z RPO WM 2014-2020. 

Oferta kulturalna Mazowsza przeplata się zarówno z bogatym dziedzictwem narodowym, jak i z kulturą współczesną. Na terenie województwa znajdziemy liczne muzea, obiekty sakralne, bazyliki, skanseny, zespoły pałacowo-parkowe, instytuty kultury. Dzięki unijnym środkom, a także pomysłom wnioskodawców dostęp do kultury staje się bardziej dostępny. Kolejnych trzynaście projektów udało się dofinansować dzięki zwiększeniu alokacji. Łącznie na liście rankingowej znajdują się 43 projekty i do beneficjentów trafi ponad 103,8 mln zł.

Kultura w zasięgu

Wśród dofinansowanych projektów jest utworzenie Muzeum Słuchu, w którym znajdzie się np.: mapa dźwięków miasta Warszawy, wirtualne pianino czy piramida holograficzna mózgu. Inny projekt dotyczy zmian w Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim. Dzięki modernizacji sali baletowej i galerii, z oferty będą mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach realizowanych przedsięwzięć, dla zwiedzających otworzy się zabytkowa Prochownia 197 w Modlinie, a w Muzeum Wsi Radomskiej odrestaurowana zostanie zagroda wiejska, która będzie odzwierciedleniem historii i kultury południowych terenów województwa mazowieckiego.

Kultura ma ogromny wpływ na życie społeczne, uczy i poszerza horyzonty. Wiele obiektów kulturalnych wciąż wymaga wsparcia, a dzięki mazowieckiemu programowi regionalnemu  mamy możliwość dofinansowania inwestycji, które  przywracają tym obiektom nowe funkcje kulturowe oraz edukacyjne – powiedział Grzegorz Świętorecki zastępca dyrektora ds. EFRR w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”:5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych