Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania kolejne cztery projekty. Pozwolą one rozwijać usługi opiekuńcze, wspierać i aktywizować społecznie osoby niesamodzielne, a także te zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wartość dofinansowania projektów to ponad 4,7 mln zł i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

 

Dzięki zwiększeniu alokacji na konkurs z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, na liście rankingowej znalazły się cztery nowe projekty.

W ramach projektu realizowanego przez Gminę Milanówek ze wsparcia skorzysta 185 osób. Wnioskodawca zaproponuje uczestnikom wysokiej jakości usługi społeczne, np. specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające, sąsiedzkie usługi opiekuńcze czy usługi teleopieki. Środki zostaną także przeznaczone na utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz  prowadzenie Klubu Seniora. Będą tam działały 4 sekcje tematyczne: aktywny senior, nowoczesny senior, e-senior, społeczny senior.

Gmina Jastrząb stawia na rozwój usług opiekuńczych. Wsparcie przewidziane jest dla 30 osób i będą to usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz usługi rehabilitacyjne.

Kolejny projekt realizowany będzie na terenie Warszawy i 7 okolicznych powiatów. Wsparcie skierowane będzie do  osób z niepełnosprawnościami i będą to usługi asystenta osobistego w miejscu zamieszkania. Asystent będzie pomagał w zakresie edukacyjnym, rehabilitacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 7 do 22.

Założeniem czwartego projektu, który otrzymał dofinansowanie z RPO WM będą działania włączające społecznie osoby niesamodzielne, np.  osoby starsze, powyżej 60 roku życia i osoby niepełnosprawne z terenu Warszawy.  Wsparcie czeka na 50 osób, wnioskodawca uruchomi m.in. Klub Seniora.

Pełna lista wybranych do dofinansowania projektów znajduje się na https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych-rpma-09-02-01-ip-01-14-053-17/

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś