Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Korzystne zmiany czekają mieszkańców Sochaczewa. Dzięki funduszom unijnym tereny obejmujące nadbrzeże rzeki Bzury zostaną zrewitalizowane. W Gąbinie natomiast na kompleksowy remont czeka budynek przy ul. Stary Rynek 6, a w Warszawie ewangelicko-augsburski kościół Świętej Trójcy. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 13 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Sochaczew (od)Nowa

W ramach inwestycji zagospodarowane zostanie nadbrzeże Bzury i wzgórze zamkowe. Unijne dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na przebudowę ul. Podzamcze na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta aż do brzegu rzeki. Powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. Pojawią się ławki, wiaty rekreacyjne i nowe oświetlenie.

Inwestycja obejmie również rewitalizację ruin Zamku Książąt Mazowieckich oraz kompleksową modernizację budynku przystani kajakowej.  W planach jest również termomodernizacja Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Poddasze zostanie ocieplone, a okna wymienione. Dodatkowo modernizację przejdzie system grzewczy.

Dzięki realizacji inwestycji Sochaczew zyska miejsce sprzyjające organizacji imprez plenerowych, ale też wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców.

Tytuł projektu: „Sochaczew (od)Nowa”

Beneficjent: Gmina Miasto Sochaczew

Całkowita wartość projektu: 9 776 774,21 zł

Kwota dofinansowania: 4 999 198,05 zł EFRR + 1 292 227,65 zł budżet państwa

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Rewitalizacja najstarszej części Gąbina

Dzięki środkom unijnym budynek przy ul. Stary Rynek 6 przejdzie kompleksową modernizację. Nie tylko zostanie wyremontowany, ale też rozbudowany. Dobudowana zostanie klatka schodowa wraz z windą, a dodatkowo obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zrewitalizowanym budynku swoją siedzibę będzie miało Społeczne Muzeum Ziemi Gąbińskiej prowadzone przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej i związek Piłsudczyków Oddział w Gąbinie. Dodatkowo znajdzie się tu miejsce dla Gąbińskiego Inkubatora Aktywności Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Miejsko-Gminnej Biblioteki, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie. Zaplanowano też utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych. Podobny remont zostanie przeprowadzony w budynku dawnego Sądu Grodzkiego przy ul. Płockiej 7.

Celem tych działań jest ożywienie obszarów zmarginalizowanych i przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych, stworzenie nowych miejsc pracy, przywrócenie wartości kulturowej i użytkowej budynków. Istotne będzie również zwiększenie atrakcyjności najstarszej części Gąbina.

Tytuł projektu: Rewitalizacja najstarszej części Gąbina

Beneficjent: Miasto i Gmina Gąbin

Całkowita wartość projektu: 3 789 769,36 zł

Kwota dofinansowania: 2 692 082,99 zł EFRR + 504 765,56 zł budżet państwa

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Remont w zabytkowym kościele

W kościele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy przy Placu Stanisława Małachowskiego 1 w Warszawie już trwają prace w ramach projektu, który właśnie otrzymał unijne dofinansowanie. Przeprowadzona zostanie modernizacja zewnętrznej kopuły oraz naprawa uszkodzonych fragmentów. Kompleksowemu remontowi poddana zostanie również latarnia. Dodatkowo budynek kościoła zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja inwestycji m.in. poprawi dostęp do zasobów kultury polskich luteran, urozmaicając ofertę kulturalną oraz turystyczną Mazowsza.

Tytuł projektu: Remont i przebudowa ewangelicko – augsburskiego kościoła Świętej Trójcy w Warszawie – etap I

Beneficjent: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 6 342 007,94 zł

Kwota dofinansowania: 3 534 401,02 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś