Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu dotacji dla konkursu na poprawę efektywności energetycznej budynków. Dofinansowanie projektów na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji wyniesie w sumie ponad 8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Wsparcie dotyczy budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, czyli w najbardziej efektywny sposób, np. z odnawialnych źródeł energii. Zakres projektów obejmował  także prace budowlano-montażowe, niezbędne do budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz trigeneracji, która jest nowocześniejszą technologią, pozwalającą produkować energię elektryczną, cieplną oraz chłód użytkowy do wykorzystywania np.: w klimatyzatorach. O środki mogły ubiegać się m.in.: samorządy, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa, placówki medyczne, instytucje kultury, szkoły wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y i organizacje pozarządowe.

 

Fundusze z RPO WM na poprawę efektywności energetycznej budynków to realne środki, które wpływają na ograniczenie zużycia energii w mazowieckich instytucjach. Przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację ogranicza emisję gazów cieplarnianych i wpływa na wzrost jakości powietrza powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu dofinansowanie z UE otrzymają projekty: Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zainwestuje ponad 4,7 mln zł z funduszy unijnych w modernizację infrastruktury energetycznej poprzez budowę nowego układu trigeneracyjnego o szacunkowej mocy cieplnej 0,74 MW, mocy elektrycznej 0,6 MW i mocy  chłodniczej 0,52 MW oraz w budowę instalacji chłodu (klimatyzacji), a także termomodernizację budynku chlorowni. Do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku trafi z kolei ponad 3,3 mln zł wsparcia unijnego na budowę systemu kogeneracyjnego. Inwestycja obejmie budowę nowego układu trigeneracyjnego o szacunkowej mocy cieplnej 0,59 MW, mocy elektrycznej 0,5 MW i mocy chłodniczej 0,44 MW oraz termomodernizację budynku kotłowni szpitala. Realizacja tych projektów przyczyni się do  zwiększenia efektywności energetycznej budynków, optymalizacji kosztów zużycia energii oraz poprawy komfortu użytkowania budynków.

Lista rankingowa projektów dofinansowanych w konkursie z działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś