Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem do Żyrardowa trafi ponad 34,7 mln zł wsparcia unijnego na rozwój mobilności miejskiej na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Pruszków i Żyrardów. Na ten sam cel Sochaczew otrzyma ponad 7 mln zł dofinansowania. Dzięki środkom unijnym powstaną nowe parkingi „P&R”, ścieżki rowerowe, zakupione zostaną autobusy i wdrożony będzie Inteligentny System Transportowy. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 41,7 mln zł z RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk, zastępca prezydenta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski i burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki.

Rozwój mobilności miejskiej na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Pruszków i Żyrardów.

Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem projektu jest miasto Żyrardów, a partnerami Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Miasto Pruszków. Wymienione podmioty wchodzą w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Zakup autobusów elektrycznych, budowa ścieżek rowerowych oraz budowa i przebudowa infrastruktury transportowej i drogowej na terenie Miasta Żyrardów

Przedsięwzięcie dotyczy zakupu 2 autobusów elektrycznych niskoemisyjnych, wiat autobusowych, budowy zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów przy ul. Skrowaczewskiego, budowy 2 parkingów typu „Parkuj i Jedź” przy ulicach Skorwaczewskiego i Ziołowej oraz budowy 2 parkingów „Bike&Ride” zlokalizowanych także przy ulicach Skorawczewskiego i Ziołowej. W ramach projektu wykonane zostaną ścieżki rowerowe, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ulic: Kapitana Pałaca, Jodłowskiego i Procnera. Drogi na terenie miasta Żyrardowa zostaną przebudowane i wyremontowane w celu dostosowania ulic do komunikacji miejskiej niskoemisyjnej. Sygnalizacja świetlna zostanie przebudowana i wdrożony będzie Inteligentny System Transportowy wspierający uprzywilejowanie transportu publicznego.

Zakup autobusów elektrycznych, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, budowa ścieżek rowerowych, montaż stacji rowerowych oraz zakup rowerów na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki

Inwestycja obejmie m.in.: zakup 2 nowych autobusów elektrycznych niskoemisyjnych, budowę i urządzenie zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów na terenie ZGK SP. z o.o. przy Oczyszczalni Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim oraz budowę stacji ładowania (pantografu) wraz z zatoką dla autobusów elektrycznych przy ul. Towarowej. Sygnalizacja świetlna zostanie przystosowana do wdrożenia Inteligentnego Systemu Transportowego. Wybudowane zostanie skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1526 W – ul. 3 Maja z drogą gminną 150959 W – ul. Teligi, a skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1503W ul. Nadarzyńskiej i gminnej nr 150970W ul. Warszawskiej będzie przebudowane. Poza tym powstanie ścieżka rowerowe do stacji PKP Grodzisk Mazowiecki i zakupione będą rowery, stacje rowerowe i system do wypożyczania rowerów. Stacje rowerowe zainstalowane będą przy ulicach: Teligi, Okrężnej i Ossowieckiej.

W ramach projektu wybudowana już została nowa droga gminna od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrowna oraz odcinek ulicy Dalekiej.

Zakup autobusów elektrycznych, budowa ścieżek rowerowych, montaż stacji rowerowych oraz zakup rowerów na terenie Gminy Miasto Pruszków

W ramach inwestycji zakupione zostaną 2 autobusy elektryczne wraz ze stacjami do ładowania, wybudowane zostaną ścieżki rowerowe oraz stacje rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wdrożony zostanie system publicznych wypożyczalni rowerów – Pruszkowski Rower Miejski (PRM).

 Tytuł projektu: Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa

Beneficjent: Miasto Żyrardów

Całkowita wartość projektu: 40 799 813,39 zł

Kwota dofinansowania: 34 740 254,12 zł (EFRR 31 227 194,71 zł + BP 3 513 059,41 zł)

Działanie: 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Sochaczewski Eko-bus

W ramach projektu zakupione zostaną 3 autobusy elektryczne i 2 spalinowe, 26 wiat przystankowych, 3 stanowiska ładowania akumulatorów, tablice dynamicznego rozkładu jazdy oraz biletomaty stacjonarne. Wykonana zostanie modernizacja parkingów P+R przy ul. Sienkiewicza i Placu Dominika poprzez wyznaczenie miejsc, przygotowanie terenu i montaż stojaków na rowery. Zmianie ulegnie stała organizacji ruchu na placu przy dworcu PKP czyli na najważniejszym węźle przesiadkowym w Sochaczewie. Zostanie wprowadzone nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzone nowe stanowisko przystankowe dla autobusów. Przy Placu Kościuszki powstanie ścieżka rowerowa i zamontowane zostaną stojaki rowerowe. Wdrożony będzie Inteligentny System Transportowy wspierający transport publiczny

Tytuł projektu: Sochaczewski Eko-bus

Beneficjent: Gmina Miasto Sochaczew

Całkowita wartość projektu: 9 929 222,83 zł

Kwota dofinansowania: 7 078 753,46 zł (EFRR 7 067 734,16 zł + BP 11 019,30 zł)

Działanie: 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś