Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Utworzenie interaktywnej wystawy XVIII-wiecznego dworu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Sannikach i rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego w Kroczewie na terenie gminy Załuski to kolejne inwestycje w kulturę i turystykę Mazowsza. Z kolei w gminie Lutocin przeprowadzona zostanie termomodernizacja Zespołu Szkół i Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia. W realizacji tych działań pomogą fundusze europejskie. Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego dofinansowanie projektów wyniesie w sumie ponad 3,3 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowy podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci. W spotkaniu wziął udział wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

Ekspozycja wyników badań archeologicznych w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Fundusze europejskie pomogą w uruchomieniu ekspozycji reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych przez Państwowe Muzeum Archeologiczne. Ekspozycja zostanie zorganizowana w przestrzeni zabytkowego poddasza pałacu, które stanie się również przestrzenią dla aktywności warsztatowo-edukacyjnych. W ramach projektu zaplanowano również uruchomienie ekspozycji zewnętrznej, gdzie odwiedzający zobaczą pozostałości dawnego dworku. W tym celu konieczne będzie odkrycie i zabezpieczenie fundamentów, a także wykonanie ścieżek, makiety i tablic informacyjnych dla turystów. W samym pałacu przeprowadzone zostaną natomiast prace termomodernizacyjne. Zamontowane będą pompy ciepła i instalacja fotowoltaiczna. Na zaadaptowanym poddaszu zostanie również zamontowana wentylacja. W ramach projektu zaplanowano udostępnienie zdigitalizowanych zbiorów w internecie. Samą wystawę zaprojektowano tak, aby zwiedzający niejako uczestniczył w procesie badawczym. Zaplanowano różne formy aktywności skierowane do odbiorców w różnym wieku. Założono maksymalne zróżnicowanie prezentowanych form interaktywnych i multimediów, tak aby dostarczyć widzowi szerokie spektrum bodźców.

 

Tytuł projektu: Nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

Beneficjent: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Całkowita wartość projektu: 5 156 211,41 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 974 767,94 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo Kulturowe

 

Odnowa zabytkowego parku podworskiego w Kroczewie (gmina Załuski)

Gmina Załuski zaplanowała szereg działań mających na celu przemianę zabytkowego parku podworskiego w Kroczewie w centrum aktywności kulturalno-rekreacyjnej. Wykorzystany zostanie w pełni potencjał tego pochodzącego z połowy XIX wieku parku krajobrazowego. Obecnie mocno zaniedbany teren zostanie wyczyszczony z samosiewów drzew, zaplanowano zachowanie cennego drzewostanu i nowe nasadzenia krzewów. W planach jest oczyszczenie dwóch stawów i łączącego je stumetrowego kanału. Zbudowane zostaną pomosty z kaskadą wodną oraz altana. Park zyska nowe aleje dla pieszych i rowerzystów, ławki, kosze i tablice informacyjne. Po zakończeniu projektu będą tu organizowane festyny rodzinne, imprezy kulturalne i patriotyczne. Ofertę dla mieszkańców uzupełnią projekty kulturalno-edukacyjne realizowane przez stowarzyszenia i organizacje lokalne działające na terenie gminy.

 

Tytuł projektu: Ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie

Beneficjent: Gmina Załuski

Całkowita wartość projektu: 1 750 478,00 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 963 988,08 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo Kulturowe

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie

W ramach inwestycji ocieplone zostaną m.in. ściany zewnętrzne budynków i stropodachy. Zaplanowano wymianę drzwi i okien, niektóre z nich zostaną zastąpione przez okna z nawiewnikami. Oprócz tego modernizowane zostaną instalacje grzewcza – istniejące źródło ciepła zostanie zastąpione przez kotły na biomasę. W obydwu budynkach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Realizacja projektu korzystnie wpłynie nie tylko na poprawę jakości życia przebywających w nim ludzi, poprawę jakości powietrza, ale także pozwoli na wykorzystanie zaoszczędzonych środków na inne konieczne działania na terenie gminy.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE

Beneficjent: Gmina Lutocin

Całkowita wartość projektu: 2 566 079,15

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 460 414,01 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś