Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W gminie Rzeczniów trzy budynki użyteczności publicznej: Zespół Szkół w Rzeczniowie, Szkoła Podstawowa w Grabowcu oraz Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej –Ośrodek Zdrowia w Rzeczniowie przejdą gruntowną termomodernizację. Pomogą środki z  UE. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał blisko 2,5 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i wójt gminy Rzeczniów Karol Burek.

W ramach inwestycji w budynkach wymienione zostaną okna. W Szkole Podstawowej w Grabowcu wymienione zostaną drzwi, a w Zespole Szkół w Rzeczniowie zamontowane będą nowe drzwi zewnętrzne. We wszystkich placówkach zostaną ocieplone stropodachy wewnętrzne, a dodatkowo w budynku szkoły w Grabowcu  będzie ocieplony strop pod tarasem, a w Ośrodku Zdrowia strop zewnętrzny. Planowane prace przewidują wymianę źródła ciepła, montaż kotłów gazowych. W budynku szkoły w Grabowcu zostanie przeprowadzony remont kotłowni. Zamontowany będzie system odprowadzania spalin, a część najstarszych (żeliwnych) grzejników zostanie wymieniona. Zaplanowano też montaż zaworów termostatycznych i regulację instalacji CO. Zainstalowane zostaną również panele fotowoltaiczne.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzeczniów

Beneficjent: Gmina Rzeczniów

Całkowita wartość projektu: 4 294 651,75  zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 493 460,27

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś