Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W gminie Rzeczniów trzy budynki użyteczności publicznej: Zespół Szkół w Rzeczniowie, Szkoła Podstawowa w Grabowcu oraz Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej –Ośrodek Zdrowia w Rzeczniowie przejdą gruntowną termomodernizację. Pomogą środki z  UE. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał blisko 2,5 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i wójt gminy Rzeczniów Karol Burek.

W ramach inwestycji w budynkach wymienione zostaną okna. W Szkole Podstawowej w Grabowcu wymienione zostaną drzwi, a w Zespole Szkół w Rzeczniowie zamontowane będą nowe drzwi zewnętrzne. We wszystkich placówkach zostaną ocieplone stropodachy wewnętrzne, a dodatkowo w budynku szkoły w Grabowcu  będzie ocieplony strop pod tarasem, a w Ośrodku Zdrowia strop zewnętrzny. Planowane prace przewidują wymianę źródła ciepła, montaż kotłów gazowych. W budynku szkoły w Grabowcu zostanie przeprowadzony remont kotłowni. Zamontowany będzie system odprowadzania spalin, a część najstarszych (żeliwnych) grzejników zostanie wymieniona. Zaplanowano też montaż zaworów termostatycznych i regulację instalacji CO. Zainstalowane zostaną również panele fotowoltaiczne.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzeczniów

Beneficjent: Gmina Rzeczniów

Całkowita wartość projektu: 4 294 651,75  zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 493 460,27

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych