Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Tytuł / Project name:

Karbonowe rowery z Przasnysza / Carbon Bicycles from Przasnysz

Opis projektu / Project description:

Firma Kross, mająca swoją siedzibę w Przasnyszu, produkuje rowery, które są znane i kupowane w całej Europie. Aby sprostać wymaganiom rynku, konieczne jest stałe udoskonalanie produktu. Tak narodził się projekt stworzenia własnej, nowatorskiej technologii produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego. Dzięki zastosowanym technologiom możliwe stanie się wytarzanie ram rowerowych o znacząco podniesionych parametrach jakościowych.

Dzięki zrealizowanym przy współudziale funduszy europejskich pracom rozwojowym i badaniom przemysłowym, opracowano autorski sposób wykorzystania włókien karbonowych w ramach rowerowych. Firma Kross wprowadza na rynek dwa nowe produkty: kompozytową ramę rowerową oraz rower z ramą karbonową.

The company Kross, based in Przasnysz, produces bicycles that are known and bought throughout Europe. In order to meet market requirements, the constant improvement of products is essential. This gave rise to the project for creating the company’s own innovative technology for producing composite bicycle frames based on carbon fibre. Thanks to the technologies applied, it will be possible to manufacture bicycle frames with significantly increased quality parameters.

Thanks to industrial research and development work conducted with the involvement of European funds, an original method of using carbon fibres in bicycle frames was developed. The company Kross is launching two new products: a composite bicycle frame, and a bicycle with a carbon frame.

Galeria / Galery

Fot. Krzysztof Chojnacki

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent / beneficiary:

Kross Spółka Akcyjna / Kross Spółka Akcyjna (Joint Stock Company)

Projekt / project name:

Opracowanie innowacyjnej pilotażowej linii do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego / Developing an Innovative Pilot Production Line for Bicycle Frames Based on Carbon Fibre

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 / Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020

Działanie: 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / European Regional Development Fund

Całkowita wartość projektu: 4 646 075,50 zł

Wkład UE: 1 845 373,93 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś