Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Uniwersytety trzeciej generacji, kreatywne kampusy czy przedsiębiorcze uczelnie to hasła, które od kilku lat nieprzerwanie wracają w rozmowach na temat przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce, w tym największych uczelnie na Mazowszu. Środki zainwestowane w minionych latach w rozwój infrastruktury edukacyjnej i badawczej oraz nowa perspektywa unijna dają szansę na ich dalszy rozwój. O tym jaką ścieżką podążają warszawskie uczelnie, w jaki sposób widzą swoją rolę w kreowaniu innowacji dla regionu oraz jak mogą wpływać na rozwój miasta, rozmawiali rektorzy największych mazowieckich uczelni podczas 6. Forum Rozwoju Mazowsza.

W debacie „Wyzwania nowej perspektywy – kampusy innowacji lokomotywami rozwoju regionów” wzięli udział: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski – Prorektor ds. rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej, Łukasz Madej – Prezes fundacji Kreatywne Mazowsze, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz – Dyrektor Zarządzająca Bank Gospodarstwa Krajowego, Sebastian Seeling – Senior Konsultant, BuroHappold Engineering.

Jak zaproszeni goście widzą rolę reprezentowanej przez siebie organizacji w rozwoju innowacyjnych kampusów i wpływie na kreatywne życie w Warszawie? Zaproszeni do debaty rektorzy uczelni podkreślili znaczenie elementów takich jak: dydaktyka na najwyższym poziomie oparta o nowoczesne narzędzia i kształcenie projektowe, interdyscyplinarność edukacji, sprawna organizacja administracji oraz współpraca uniwersytetów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jako ważne zadanie uczelni wskazano także wspieranie przedsiębiorczości wśród studentów i doktorantów, rozwijanie międzynarodowej współpracy a także otwarcie na zmiany oraz transfer wiedzy do biznesu i związaną z nim komercjalizację wyników badań naukowych.

Kampusy uczelni to nie tylko budynki, ale także platformy dające możliwość tworzenia nowych koncepcji, przestrzeń otwarta dla studentów, a także dla osób spoza środowiska akademickiego, co pozwala na niezwykle istotną wymianę wiedzy i doświadczeń. Warszawskie uniwersytety mogą pochwalić się takimi projektami. Wojskowa Akademia Techniczna buduje nowe elementy kampusu otwarte na obecność środowisk biznesowych i nastawione na realizacje wspólnych projektów. Uniwersytet Warszawski dokłada wszelkich starań, żeby stać się miejscem otwartym dla mieszkańców Warszawy. Miasteczko studenckie z klubem studenta, mieszkaniami oraz przedszkolem a także 27 nowych laboratoriów to plany Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Politechnika Warszawska, zaangażowana w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii, szansę widzi we współpracy z zewnętrznymi firmami i instytucjami oraz zapewnieniu studentom warunków do kreatywnej edukacji.

W realizacji trudnego zadania jakim jest otwarcie uczelni na biznes oraz trwałe wpisanie uniwersyteckich kampusów w społeczno-kulturową tkankę miasta pomoże fundacja Kreatywne Mazowsze – w ramach projektu Kampus+, którego celem jest tworzenie kompleksowych ekosystemów innowacji opartych na metodologii wypracowywanej m.in. z ekspertami z Cambridge Innovation System. Kampus+ zakłada integrację funkcji oferowanych przez uczelnie z potrzebami małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, instytucji otoczenia biznesowego oraz mieszkańców regionu. W inwestycjach Kampus+ wszystkie funkcje oraz usługi będą projektowane a następnie realizowane przez doświadczonych w danym obszarze partnerów projektu, a współistnienie kompleksowych rozwiązań w ramach jednego ekosystemu zapewni kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji innowacyjnych projektów.

Ważnym tematem poruszanym podczas debaty było finansowanie rozwoju nowoczesnych kampusów i projektów rozwojowych uczelni. Jest ono obarczone podwyższonym ryzykiem, w związku z tym tradycyjne banki nieczęsto podejmują się dotowania takich przedsięwzięć. Kluczowa jest więc, oprócz pozyskiwania środków w ramach funduszy unijnych i Banku Gospodarstwa Krajowego, współpraca z sektorem prywatnym.

Sebastian Seeling podkreślił, że kreatywne, innowacyjne uniwersytety wymagają długoterminowej strategii rozwoju oraz planu zagospodarowania przestrzeni. Elementy te umożliwią uczelniom właściwe zarządzanie rozwojem oraz pomogą stworzyć mocną markę w coraz bardziej konkurencyjnym świecie akademickim. Zintegrowany i zrównoważony plan zagospodarowania przestrzeni to taki, który zapewnia przestrzeń na różne aktywności społeczne wewnątrz kampusu i na zewnątrz, biorąc pod uwagę potrzeby szerokiego grona interesariuszy.

W jaki sposób uczelnie wpływają na rozwój regionu? Podczas debaty podkreślano rolę kształcenia przyszłych elit intelektualnych i przyszłych innowacyjnych przedsiębiorców a także zwrócono uwagę na bezpośrednią funkcję twórczą – innowacyjne kampusy zmieniają fizyczny obraz regionu, stanowią miejsca przyciągające nie tylko środowiska akademickie, a także absolwentów, mieszkańców i przedsiębiorców, a co za tym idzie stają się centrum rozwoju innowacyjności i gospodarki regionu.

Debata „Wyzwania nowej perspektywy – kampusy innowacji lokomotywami rozwoju regionu” dostępna jest online.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś