Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rusza II edycja projektu pt.: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017”. W tegorocznej edycji samorząd województwa przeznaczył dla najzdolniejszych uczniów 641 stypendiów. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego ucznia wyniesie nie mniej niż 3800 zł. W przypadku ucznia niepełnosprawnego, kwota będzie wyższa o około 200 zł.

Aby wziąć udział w projekcie „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” należy w terminie 13-30 czerwca br. zarejestrować na dedykowanym systemie informatycznym pod adresem Mazowieckiego Programu Stypendialnego wniosek wraz z niezbednymi dokumentami.

Wygenerowane z systemu wersje papierowe ww. dokumentów muszą zostać przesłane do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 15 lipca br. (decyduje data wpływu), na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie 641 stypendiów, przy czym 65 procent stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie nie mniej niż 3800 zł. W przypadku ucznia niepełnosprawnego kwota będzie wyższa o około 200 zł.

Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystania  z Internetu itp.).

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” to projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś