Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rusza II edycja projektu pt.: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017”. W tegorocznej edycji samorząd województwa przeznaczył dla najzdolniejszych uczniów 641 stypendiów. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego ucznia wyniesie nie mniej niż 3800 zł. W przypadku ucznia niepełnosprawnego, kwota będzie wyższa o około 200 zł.

Aby wziąć udział w projekcie „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” należy w terminie 13-30 czerwca br. zarejestrować na dedykowanym systemie informatycznym pod adresem Mazowieckiego Programu Stypendialnego wniosek wraz z niezbednymi dokumentami.

Wygenerowane z systemu wersje papierowe ww. dokumentów muszą zostać przesłane do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 15 lipca br. (decyduje data wpływu), na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie 641 stypendiów, przy czym 65 procent stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie nie mniej niż 3800 zł. W przypadku ucznia niepełnosprawnego kwota będzie wyższa o około 200 zł.

Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystania  z Internetu itp.).

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” to projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych