Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

O tym, w jaki sposób naukowcy mogą włączyć się w rozwiązywanie problemów gospodarczych, ekologicznych i społecznych dyskutowano podczas pierwszego spotkania z cyklu „Transfer technologii – aspekty IPR – środowisko” zorganizowanego przez Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W tym kontekście nie mogło zabraknąć omówienia możliwości unijnego finansowania projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  

W ciągu ostatnich lat sektor naukowy zyskał nowoczesne laboratoria i specjalistyczny sprzęt do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na światowym poziomie. Tylko na Mazowszu zainwestowano w ten cel ponad 400 mln zł z programu regionalnego. Dzięki unijnemu wsparciu powstały m.in. Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, czy Park Naukowo-Technologiczny w ramach Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Wyzwaniem jest jednak wciąż budowanie powiązań między nauką a biznesem tak, aby naukowcy opracowywali rozwiązania rzeczywiście odpowiadające na potrzeby gospodarki. W tym kontekście nie można zapomnieć o wypracowaniu mechanizmów ochrony własności intelektualnej dokonań naukowych. Właśnie o tym dyskutowali eksperci z m.in. Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Urzędu Patentowego RP, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i NanoTechIP.

We wsparcie instytucji naukowych w odpowiadaniu na potrzeby gospodarki zainwestujemy ponad 530 mln zł z programu regionalnego. Fundusze zasilą wyłącznie inwestycje zgodne z obszarami o największym potencjale rozwojowym, czyli tzw. inteligentną specjalizacją. Należą do nich wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu. Zaplanowaliśmy również szereg konkursów zachęcających przedsiębiorców do współpracy z naukowcami, aby ułatwić transfer wyników badań na rynek – powiedział Bogdan Buczyński Główny Specjalista w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Do 28 kwietnia sektor naukowy może ubiegać się o dofinansowanie specjalistycznego sprzętu badawczego, a w puli jest ponad 270 mln zł. Preferowane będą inwestycje wspierające priorytetowe kierunki badań określone dla inteligentnej specjalizacji. Bardzo ważną kwestią jest to, w jakim stopniu infrastruktura będzie udostępniana i wykorzystywana dla potrzeb biznesu, ale też zaangażowanie finansowe przedsiębiorstw w realizację i utrzymanie inwestycji. Na etapie składania wniosku konieczne jest przedstawienie agendy badawczej do realizacji której posłuży zakupiony sprzęt. Co więcej, należy pokazać realny plan dotyczący wykorzystania infrastruktury w okresie przynajmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko projekty instytucji lub konsorcjów naukowych wynikające z załącznika do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego.

Trwa również konkurs otwarty o bony na doradztwo skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu usługi dotyczącej m.in. transferu technologii, usług diagnostycznych, certyfikacyjnych, czy testowania rozwiązań. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 10 tys. do nawet 110 tys. zł. Szanse na uzyskanie dofinansowania będą większe w przypadku usług związanych z wprowadzeniem innowacji na rynek, jak i zupełnie nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Promowana jest oczywiście działalność zgodna z inteligentną specjalizacją. Już na etapie aplikowania należy wybrać instytucję otoczenia biznesu, która zrealizuje potrzebne prace. Wśród potencjalnych wykonawców usług są m.in. centra transferu technologii, parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, czy inkubatory przedsiębiorczości. Pula konkursu wynosi ponad 21 mln zł.

 O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś