Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Innowacyjne produkty i usługi mogą powstawać w firmowych działach badawczo-rozwojowych, ale też w laboratoriach naukowych. Ważne jest więc, aby naukowcy byli w stanie odpowiadać na potrzeby biznesu. I właśnie dlatego do 31 marca trwa konkurs o dofinansowanie rozwoju infrastruktury naukowej. W puli jest ponad 271 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Na Mazowszu generowane jest prawie 40 procent nakładów na badania i rozwój z całego kraju, czyli aż 6,9 mld zł (GUS, 2017). Jednak tylko co trzecia złotówka pochodzi od biznesu (2,5 mld zł). Z czego to może wynikać? Na przykład wciąż zbyt słabej współpracy przedsiębiorców z naukowcami. Wsparcie w tym zakresie stanowi ponad 1,1 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Fundusze zainwestowane zostaną m.in. w bony na innowacje, projekty badawczo-rozwojowe, a także rozwój firmowych działów R&D i laboratoriów naukowych. Do 31 marca trwa konkurs o dofinansowanie rozwoju infrastruktury naukowej. W grze jest ponad 271 mln zł.

W ramach programu regionalnego kładziemy zdecydowany nacisk na zwiększanie transferu wyników prac naukowych do gospodarki. Na wsparcie instytucji naukowych przeznaczymy ponad 530 mln zł. Zwracamy uwagę na to, w jakim stopniu infrastruktura będzie udostępniana i wykorzystywana dla potrzeb biznesu, ale też zaangażowanie finansowe przedsiębiorstw w realizację i utrzymanie inwestycji – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na co, dla kogo i ile?

Unijne fundusze zainwestowane zostaną w doposażenie jednostek naukowych w specjalistyczny sprzęt umożliwiający realizację prac zgodnych z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Należą do nich wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu. Preferowane będą inwestycje wspierające priorytetowe kierunki badań określone dla tych obszarów. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko projekty instytucji lub konsorcjów naukowych wynikające z załącznika do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego. W gronie prawie 50 propozycji znajdują się inwestycje wspierające badania w zakresie m.in. fotoniki, elektroniki, biologii stosowanej, robotyki, czy bezpieczeństwa.

Projekt należy podzielić na dwie części, w tym gospodarczą która musi stanowić powyżej 20 procent kosztów kwalifikowalnych. Im większy udział tej części tym większa szansa na uzyskanie dofinansowania. Część gospodarcza wspierana jest zgodnie ze schematami pomocy publicznej, w maksymalnie 50 procentach. Dofinansowanie części niegospodarczej wyniesie natomiast do 80 procent – powiedziała Kamila Kuleska Zastępca Kierownika Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Na etapie składania wniosku konieczne jest przedstawienie agendy badawczej, do realizacji której posłuży zakupiony sprzęt. Co więcej, należy pokazać realny plan dotyczący wykorzystania infrastruktury w okresie przynajmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. Wszystko to ma na celu zwiększanie transferu technologii na rynek. Plan musi uwzględniać m.in. informację o sposobie udostępniania infrastruktury dla podmiotów zewnętrznych, wykorzystaniu jej dla potrzeb biznesu, a także źródłach finansowania. Projekt należy zrealizować do 31 grudnia 2020 roku.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś