Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

O wyzwaniach i innowacyjnych rozwiązaniach w obszarze transportu miejskiego rozmawiano w gronie biznesu i administracji podczas konferencji pt. „Innowacyjne rozwiązania dla transportu i smart mobility” zorganizowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową 27 czerwca br. w Warszawie. Partnerem wydarzenia była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

Dużo mówi się, że miasta, a nawet całe regiony powinny być smart. Czyli jakie? Przyjazne dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, ale też turystów. Wszystko to dzięki integrowaniu usług i innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzanym m.in. w urzędach, ośrodkach medycznych, a także w transporcie miejskim. I właśnie o rozwoju transportu miejskiego rozmawiali w Warszawie przedstawiciele administracji oraz biznesu z Polski oraz Niemiec. Debatę poświęconą mobilności miejskiej i rozwiązaniom multimedialnym w kontekście rozwoju smart city poprowadził Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W rozmowie wzięli udział Ziemowit Borowczak Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Transportu Związku Miast Polskich, Mieczysław Reksnis Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, Ewa Romanowicz-Mikos Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu RC-PL Siemens oraz Vipul Toprani Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ).

Transport miejski można rozwijać na wiele sposobów, inwestując w niskoemisyjne autobusy, tworząc miejsca parkingowe oraz kolejne kilometry ścieżek rowerowych, wprowadzając systemy zarządzania ruchem, czy też systemy wypożyczalni rowerowych i samochodowych. Ważne jest jednak integrowanie usług, współpraca różnych podmiotów, a także włączanie w cały proces mieszkańców – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor MJWPU.

Innowacje transportowe to nie wszystko

Jak planować politykę transportową miast? Po pierwsze tak, aby zachęcać mieszkańców do korzystania ze środków transportu zbiorowego. Po drugie, w sposób przyjazny dla środowiska, a po trzecie kompleksowo. To wszystko oznacza różnorodne możliwości przesiadek, mniejsze korki na ulicach, a także poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz kierowców.

Elementem smart city jest promowanie transportu publicznego. Od 2009 roku realizujemy w Warszawie strategię zrównoważonego rozwoju systemu transportowego. Mamy na przykład ponad 50 km buspasów, wysoki poziom ruchu rowerowego, do czego przyczynił się system rowerów miejskich – powiedział Mieczysław Reksnis Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

Ważna jest integracja różnych rodzajów transportu, ale też podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie zatłoczenia na drogach na przykład w godzinach porannych szczytów. Trzeba jednak pamiętać, że każda zmiana lub nowe rozwiązanie wymaga przygotowania mieszkańców.

Zapominamy trochę o tym, aby mieszkańcy umieli korzystać z nowinek technologicznych. Dobrze zdiagnozowany problem transportowy oprócz strony technicznej wymaga też zmiany nawyków. Trzeba nakłonić mieszkańców, żeby korzystali z nowych rozwiązań – powiedział Ziemowit Borowczak Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

Dlatego tak ważne jest przekazywanie informacji na bardzo wczesnym etapie, zwłaszcza o ewentualnych utrudnieniach oraz pokazanie przyszłych korzyści, na co zwróciła uwagę Ewa Romanowicz-Mikos z firmy Siemens. Z kolei przedstawiciel strony niemieckiej Vipul Toprani z InnoZ podkreślił konieczność testowania rozwiązań miejskich tak, aby były jak najlepiej dopasowane do specyfiki danego miasta.

Jakie są możliwości wsparcia rozwoju transportu miejskiego na Mazowszu?

Na rozwój komunikacji miejskiej zaplanowane jest ponad 740 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Samorządy, ich jednostki organizacyjne i przedsiębiorstwa realizujące zadania z zakresu transportu publicznego mogą do 3 sierpnia ubiegać się o fundusze na realizację kompleksowych inwestycji miejskich obejmujących centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, zakup autobusów niskoemisyjnych, a także wdrożenie systemów do zarządzania ruchem miejskim. Trwają również kolejne konkursy dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawy i okolicznych gmin. Wnioski można składać o dofinansowanie projektów z zakresu tworzenia parkingów Parkuj i Jedź (do 31 lipca) oraz ścieżek rowerowych (do 31 sierpnia). Konkursy organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych