Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Współpraca, otwartość, synergia, zaufanie, odpowiedzialność i koncentracja na wspólnym celu to tylko niektóre ze skojarzeń z realizacją projektów partnerskich z unijnym dofinansowaniem. Właśnie tego tematu dotyczyła konferencja „Partnerstwo Wczoraj i Dziś” zorganizowana 8 czerwca w Warszawie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Partnerstwo to słowo odmieniane na wiele sposobów w perspektywie unijnej do 2020 roku, dlatego ten temat stał się motywem przewodnim konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele głównie samorządów, uczelni oraz organizacji pozarządowych. O doświadczeniach z realizacji wspólnych projektów opowiedzieli organizatorzy wydarzenia oraz przedstawiciele różnych środowisk, m.in. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Centrum Projektów Europejskich, Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Badań nad Edukacją i Rozwojem, Powiatu Legionowskiego czy  też Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, gdzie szukać dofinansowania na realizację wspólnych projektów, na co zwracać uwagę podczas przygotowywania wniosku o fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, a także jak znaleźć partnerów do współpracy lokalnej, regionalnej i ponadnarodowej. Konferencję uroczyście otworzył Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie do rozmowy o partnerstwie na Mazowszu. Jest to temat ważny, ponieważ daje możliwość realizacji projektów o zdecydowanie większej skali oddziaływania. Partnerzy mogą czerpać nawzajem ze swojej wiedzy i doświadczeń. W przypadku aplikowania o fundusze unijne realizacja wspólnych projektów oznacza też możliwość uzyskania dodatkowych punktów podczas oceny wniosku o dofinansowanie – powiedział Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, z czego 2,5 mld zł zostanie rozdysponowane w tegorocznych konkursach. Fundusze wzmocnią zwłaszcza innowacyjność biznesu, rozwój e-usług publicznych, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, transport, aktywizację społeczno-zawodową, a także obszar edukacji. Konieczność współpracy wynika już z samych założeń programu regionalnego.

Samorządy zachęcane są do realizowania wspólnych projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych skierowanych do Warszawy i 39 okolicznych gmin, a także Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dedykowanych inicjatywom subregionów. Są też inne obszary partnerstwa – współpraca biznesu z sektorem naukowym, czy też organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi w zakresie realizacji wspólnych projektów na rzecz włączenia społecznego i edukacji – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Współpraca, ale jak?

O doświadczeniach i wnioskach z realizacji wspólnych projektów z instytucjami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków oraz przedstawicielami beneficjentów rozmawiała Zenona Bańkowska Koordynatorka projektów partnerskich i animatorka współpracy międzysektorowej. Ekspertami w debacie byli: Mariusz Wielec Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Maciej Fijałkowski Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Sylwia Weilandt Kierownik Referatu Wydziału Kadr i Funduszy Europejskich Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Izabela Kowalska Prezes Zarządu Radomskiego Centrum Przedsiębiorczości, Michał Kobrzyński Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego, Katarzyna Rostek Dyrektor OPS Tłuszcz, Maciej Kania z Centrum Badań nad Edukacją i Rozwojem, Alina Szklaruk Koordynatorka projektów partnerskich i doradczyni ROEFS w Warszawie w latach 2009-2014 oraz Łukasz Sławik Dyrektor Działu Teledetekcji Środowiska MGGP Areo Sp. z o.o.

Od czego zacząć realizację projektu? Od właściwego określenia jego założeń i poszukania odpowiednich partnerów. Na pewno nie warto budować partnerstwa wyłącznie z powodu chęci udziału w konkursie , ponieważ zmniejsza to szansę na sukces działań. Dlatego ważny jest świadomy wybór podmiotów i osób do współpracy, co podkreślił Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Podczas debaty wiele mówiono o wzajemnych korzyściach wynikających z partnerstwa, zwłaszcza w kontekście zwiększenia potencjału ludzkiego i infrastrukturalnego.

Patrząc z perspektywy uczelni dostrzegamy, że są obszary w których podjęcie współpracy z zewnętrznymi podmiotami może sprawić, że projekt stanie się efektywniejszy i dotrze do szerszej grupy odbiorców. Partner może dysponować takim know-how i zasobami, których nie posiadamy lub nawet nie mamy potrzeby tworzenia ich wewnątrz uczelni. Z taką sytuacją mamy na przykład do czynienia w zakresie rozwiązań informatycznych –  powiedział Mariusz Wielec Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora MJWPU zwróciła uwagę na pasję i poczucie sensu podejmowanych działań. Doświadczenia pokazują, że łatwiej jest wtedy odpowiadać na potrzeby odbiorców, czyli na przykład społeczności lokalnej lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Taka postawa jest szczególnie widoczna u przedstawicieli  organizacji pozarządowych, które często z własnej inicjatywy rozszerzają działania poza obszar objęty unijnym dofinansowaniem.

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślili, że wspólne  projekty to okazja do uczenia się od siebie nawzajem i zwiększania szans na sukces. Początki bywają trudne, ponieważ każdy sektor rządzi się swoimi prawami, dlatego partnerzy muszą nauczyć się ze sobą współpracować. Kluczowa jest więc otwartość, zaufanie i odpowiedzialne podejmowanie działań. W miarę zdobywania doświadczeń zwiększa się jednak otwartość na kolejne wspólne inicjatywy.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia oraz zapoznania się z prezentacjami. Zachęcamy również do śledzenia aktualności o planowanych inicjatywach na profilu „Fundusze UE na Mazowszu” w mediach społecznościowych.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych