Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Współpraca, otwartość, synergia, zaufanie, odpowiedzialność i koncentracja na wspólnym celu to tylko niektóre ze skojarzeń z realizacją projektów partnerskich z unijnym dofinansowaniem. Właśnie tego tematu dotyczyła konferencja „Partnerstwo Wczoraj i Dziś” zorganizowana 8 czerwca w Warszawie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Partnerstwo to słowo odmieniane na wiele sposobów w perspektywie unijnej do 2020 roku, dlatego ten temat stał się motywem przewodnim konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele głównie samorządów, uczelni oraz organizacji pozarządowych. O doświadczeniach z realizacji wspólnych projektów opowiedzieli organizatorzy wydarzenia oraz przedstawiciele różnych środowisk, m.in. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Centrum Projektów Europejskich, Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Badań nad Edukacją i Rozwojem, Powiatu Legionowskiego czy  też Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, gdzie szukać dofinansowania na realizację wspólnych projektów, na co zwracać uwagę podczas przygotowywania wniosku o fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, a także jak znaleźć partnerów do współpracy lokalnej, regionalnej i ponadnarodowej. Konferencję uroczyście otworzył Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie do rozmowy o partnerstwie na Mazowszu. Jest to temat ważny, ponieważ daje możliwość realizacji projektów o zdecydowanie większej skali oddziaływania. Partnerzy mogą czerpać nawzajem ze swojej wiedzy i doświadczeń. W przypadku aplikowania o fundusze unijne realizacja wspólnych projektów oznacza też możliwość uzyskania dodatkowych punktów podczas oceny wniosku o dofinansowanie – powiedział Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, z czego 2,5 mld zł zostanie rozdysponowane w tegorocznych konkursach. Fundusze wzmocnią zwłaszcza innowacyjność biznesu, rozwój e-usług publicznych, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, transport, aktywizację społeczno-zawodową, a także obszar edukacji. Konieczność współpracy wynika już z samych założeń programu regionalnego.

Samorządy zachęcane są do realizowania wspólnych projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych skierowanych do Warszawy i 39 okolicznych gmin, a także Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dedykowanych inicjatywom subregionów. Są też inne obszary partnerstwa – współpraca biznesu z sektorem naukowym, czy też organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi w zakresie realizacji wspólnych projektów na rzecz włączenia społecznego i edukacji – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Współpraca, ale jak?

O doświadczeniach i wnioskach z realizacji wspólnych projektów z instytucjami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków oraz przedstawicielami beneficjentów rozmawiała Zenona Bańkowska Koordynatorka projektów partnerskich i animatorka współpracy międzysektorowej. Ekspertami w debacie byli: Mariusz Wielec Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Maciej Fijałkowski Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Sylwia Weilandt Kierownik Referatu Wydziału Kadr i Funduszy Europejskich Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Izabela Kowalska Prezes Zarządu Radomskiego Centrum Przedsiębiorczości, Michał Kobrzyński Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego, Katarzyna Rostek Dyrektor OPS Tłuszcz, Maciej Kania z Centrum Badań nad Edukacją i Rozwojem, Alina Szklaruk Koordynatorka projektów partnerskich i doradczyni ROEFS w Warszawie w latach 2009-2014 oraz Łukasz Sławik Dyrektor Działu Teledetekcji Środowiska MGGP Areo Sp. z o.o.

Od czego zacząć realizację projektu? Od właściwego określenia jego założeń i poszukania odpowiednich partnerów. Na pewno nie warto budować partnerstwa wyłącznie z powodu chęci udziału w konkursie , ponieważ zmniejsza to szansę na sukces działań. Dlatego ważny jest świadomy wybór podmiotów i osób do współpracy, co podkreślił Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Podczas debaty wiele mówiono o wzajemnych korzyściach wynikających z partnerstwa, zwłaszcza w kontekście zwiększenia potencjału ludzkiego i infrastrukturalnego.

Patrząc z perspektywy uczelni dostrzegamy, że są obszary w których podjęcie współpracy z zewnętrznymi podmiotami może sprawić, że projekt stanie się efektywniejszy i dotrze do szerszej grupy odbiorców. Partner może dysponować takim know-how i zasobami, których nie posiadamy lub nawet nie mamy potrzeby tworzenia ich wewnątrz uczelni. Z taką sytuacją mamy na przykład do czynienia w zakresie rozwiązań informatycznych –  powiedział Mariusz Wielec Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora MJWPU zwróciła uwagę na pasję i poczucie sensu podejmowanych działań. Doświadczenia pokazują, że łatwiej jest wtedy odpowiadać na potrzeby odbiorców, czyli na przykład społeczności lokalnej lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Taka postawa jest szczególnie widoczna u przedstawicieli  organizacji pozarządowych, które często z własnej inicjatywy rozszerzają działania poza obszar objęty unijnym dofinansowaniem.

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślili, że wspólne  projekty to okazja do uczenia się od siebie nawzajem i zwiększania szans na sukces. Początki bywają trudne, ponieważ każdy sektor rządzi się swoimi prawami, dlatego partnerzy muszą nauczyć się ze sobą współpracować. Kluczowa jest więc otwartość, zaufanie i odpowiedzialne podejmowanie działań. W miarę zdobywania doświadczeń zwiększa się jednak otwartość na kolejne wspólne inicjatywy.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia oraz zapoznania się z prezentacjami. Zachęcamy również do śledzenia aktualności o planowanych inicjatywach na profilu „Fundusze UE na Mazowszu” w mediach społecznościowych.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś