Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Błędy w realizacji zamówień należą do najczęstszych przyczyn korekt finansowych w projektach. Zadbaj o prawidłowe przygotowanie zapytania ofertowego i jego upublicznienie. Zapewnisz sobie w ten sposób napływ dobrych ofert i uchronisz się przed uznaniem wydatków za niekwalifikowalne. 

Jako beneficjent realizujący projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wydatki musisz ponosić zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie, wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, ale również zapisami ustaw, w szczególności ustawy o finansach publicznych. Procedurę zasady konkurencyjności rozpoczynasz od prawidłowo sporządzonego zapytania ofertowego. Jeśli je solidnie przygotujesz i dochowasz zasad, nie będziesz musiał obawiać się korekty finansowej, czyli uznania wydatków za niekwalifikowalne. Chodzi nie tylko o prawidłowe przeprowadzenie procedury. Porządne przeprowadzenie zamówienia pozwoli wyłonić ofertę, która zagwarantuje Ci dobrego wykonawcę dostaw, robót budowlanych lub usług. Od tego zależy przecież uzyskanie zakładanych w projekcie rezultatów.

Warto zatem, aby ubiegającym się o zamówienie czytelnie przedstawić warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert. To pozwoli im podjąć właściwą decyzję (składać ofertę czy nie), prawidłowo przygotować ofertę i zawrzeć w niej oczekiwane przez Ciebie informacje. Dzięki temu szybciej i łatwiej dokonasz obiektywnej oceny i wybierzesz tego wykonawcę, który uzyska najwyższą liczbę punktów, a zatem zagwarantuje najlepsze warunki realizacji zamówienia…

Cały artykuł dostępny jest w najnowszym numerze Biuletynu Funduszy Europejskich na Mazowszu.

To i wiele innych ciekawych zagadnień znajdziesz w naszych biuletynach. Jesteśmy dla Ciebie, jesteśmy w Twoim zasięgu!

Zapraszamy do lektury!

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych