Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dużo mówi się dziś, że miasta, a nawet całe regiony chcą być smart. Czyli właściwie jakie? Takie, w których dobrze się mieszka, pracuje, rozwija biznes i spędza wolny czas. Wszystko to dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzanym w urzędach, ośrodkach medycznych, transporcie, kulturze i wielu innych obszarach. W rozwój inteligentnych miast na Mazowszu zainwestujemy ponad 4 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Smart, ale po co?

Nowoczesne, inteligentne, zintegrowane, wykorzystujące nowinki technologiczne i efektywnie korzystające z zasobów naturalnych. To tylko niektóre skojarzenia z inteligentnymi miastami. A dokładniej? Łatwość w załatwianiu spraw urzędowych, dostępność usług medycznych, atrakcje kulturalne w zasięgu ręki, różnorodność możliwości komunikacyjnych dających szansę na dotarcie do celu szybciej, łatwiej i wygodniej. To też niższe koszty życia dzięki zwiększaniu efektywności energetycznej budynków i korzystaniu z innowacyjnych rozwiązań.

Mazowsze chce być smart, a fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego będą bardzo pomocne w osiągnięciu tego celu. Do samorządów trafią środki na rozwój e-usług, efektywność energetyczną, mobilność miejską i zwiększanie atrakcyjności terenów dla inwestorów. Przedsiębiorcy skorzystają ze wsparcia w prowadzeniu biznesu i możliwości zwiększania jego innowacyjności. Mieszkańcy z kolei otrzymają wiele udogodnień w obszarze administracji, ochrony zdrowia, kultury i edukacji – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Smart, ale jak?

Kontekst to podstawa. Przestajemy więc myśleć tylko o pojedynczych działaniach czy procesach na rzecz poszukiwania powiązań i oferowania kompleksowych rozwiązań dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów czy turystów. Dlatego tak ważne jest, aby w tworzenie inteligentnych miast zaangażować nie tylko urzędników, ale też społeczność lokalną, biznes, przedstawicieli kultury, organizacji pozarządowych i naukowców. Wszystko po to, aby analizować potrzeby różnych grup, usuwać utrudnienia i maksymalnie wykorzystać potencjał miast. W ten sposób wybraliśmy również obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza, do których należą nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia, inteligentne systemy zarządzania i bezpieczna żywność. Co więcej, współpraca zwiększa szanse na sukces podczas aplikowania o unijne dofinansowanie.

A dokładniej…

Mazowsze zainwestuje ponad 4 mld zł z programu regionalnego w rozwój inteligentnych miast. Fundusze zasilą e-usługi w urzędach, szpitalach i ośrodkach medycznych, instytucjach kultury oraz uczelniach. Dzięki RPO WM zrealizujemy projekty zwiększające efektywność energetyczną budynków publicznych i mieszkalnych. Na większą skalę wprowadzimy odnawialne źródła do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Różnorodne połączenia komunikacyjne, łatwość przesiadek, dostępność miejsc parkingowych, natychmiastowa informacja o utrudnieniach drogowych to tylko przykłady oczekiwań mieszkańców miast. Dlatego fundusze unijne zainwestujemy w rozwój transportu miejskiego. Możliwy będzie zakup autobusów niskoemisyjnych, wprowadzenie systemów do zarządzania ruchem, budowa parkingów „Parkuj i Jedź” oraz ścieżek rowerowych, a także wymiana oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne. Zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców dzięki wprowadzeniu systemów do wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Zadbamy o środowisko przez rozwój selektywnej gospodarki odpadami. Inteligentne miasta to również optymalne warunki dla prowadzenia i rozwoju biznesu, co również zasilą środki z RPO WM.

Kiedy ubiegać się o fundusze?

Do 29 lipca trwają konkursy na dofinansowanie budowy parkingów i ścieżek rowerowych w Warszawie i okolicznych gminach. Samorządy z pozostałej części Mazowsza wystartują już we wrześniu o fundusze na kompleksowe projekty miejskie. Do nich skierowane też będą nabory o dofinansowanie utworzenia terenów inwestycyjnych (sierpień), termomodernizacji budynków publicznych (październik) oraz informatyzacji szpitali (listopad). Ostatni kwartał roku to czas projektów rewitalizacyjnych mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze obszarów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Przedsiębiorcy wystartują natomiast o bony na doradztwo (sierpień) oraz fundusze na m.in. opracowywanie nowych produktów lub usług (październik) i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rynek (listopad). Powstanie kompleksowa oferta wsparcia początkowej fazy rozwoju działalności, dzięki zaplanowanemu na koniec października konkursowi na projekty realizowane przez instytucje otoczenia biznesu. Jesień to również czas dla uczelni i jednostek naukowych, które dzięki funduszom na rozwój infrastruktury naukowej jeszcze lepiej dopasują swoją ofertę do potrzeb rynku. W grudniu natomiast wystartuje konkurs na tworzenie zintegrowanego systemu informacji kulturalnej na Mazowszu.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego.
Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 rok zaplanowano 2,5 mld zł w ponad 50 konkursach. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś