Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniu 31 marca odbył się pierwszy Kongres Infrastruktura i Rozwój dla Mazowsza północno-wschodniego, zorganizowany przez Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. O funduszach unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 opowiedział Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. 

Mazowsze jest najbardziej rozwiniętym pod względem PKB regionem w Polsce, jednak charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem terytorialnym. O zmniejszaniu różnic rozwojowych rozmawiali w Ostrołęce przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych. W gronie prelegentów znaleźli się m.in. Henryk Kowalczyk Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jerzy Szmit Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, Janusz Kotowski Prezydent Ostrołęki, Beata Kaczyńska Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Oddział w Ostrołęce, Maciej Wroński Prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, Mirosław Szczepankowski Prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych i Marian Gołoś Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Podczas wydarzenia dyskutowano o kierunkach rozwoju województwa mazowieckiego. Dużo uwagi poświęcono infrastrukturze drogowej, co jest kluczowym czynnikiem dla atrakcyjności terenów dla potencjalnych inwestorów. Ma również ogromne znaczenie dla rozwoju lokalnego rynku pracy. Wsparcie w działaniach samorządów stanowią fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W minionej perspektywie zainwestowaliśmy 7,5 mld zł z programu regionalnego w projekty dotyczące m.in. transportu, kultury, turystyki, ochrony zdrowia i przedsiębiorczości. Obecnie do dyspozycji mamy ponad 8 mld zł, głównie w obszarze przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, a także rozwoju transportu regionalnego. Oprócz konkursów ogólnych, organizujemy również nabory dedykowane inwestycjom wynikającym z planów inwestycyjnych dla subregionów, czyli. tzw. Regionalnym Inwestycjom Terytorialnym (RIT) – powiedział Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora ds. EFRR w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Ideą RIT jest współpraca samorządów na rzecz planowania działań odpowiadających lokalnym potrzebom. Na ten cel zaplanowano ponad 940 mln zł z programu regionalnego. Liderami inwestycji subregionalnych są miasta Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Radom i Siedlce. Samorządy mogą ubiegać się o fundusze na rozwój e-usług, tworzenie terenów inwestycyjnych, zwiększanie efektywności energetycznej budynków, kompleksowe projekty z zakresu mobilności miejskiej, rozwój sieci ścieżek rowerowych i parkingów Parkuj i Jedź, ochronę zdrowia, rewitalizację i drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie. Do 28 kwietnia trwają konkursy dedykowane RIT na łączną kwotę ponad 130 mln zł. Środki dostępne są na utworzenie terenów pod inwestycje, zakup specjalistycznego sprzętu w obszarze kardiologii i onkologii, a także zmianę sposobów użytkowania wspólnych przestrzeni publicznych na obszarach rewitalizowanych.

 O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu.

Źródło zdjęć: Transport i Logistyka Polska

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś