Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Działania na rzecz ochrony środowiska to temat przewodni IV Kongresu Czystego Powietrza. Dwudniowe wydarzenie organizowane w dniach 10-11 marca jest idealnym miejscem przedstawienia opinii publicznej, jak Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera ochronę powietrza, ile pieniędzy przeznacza na ten cel oraz nad jakimi uchwałami pracuje. W walce o czyste powietrze pomagają również Fundusze Europejskie w programu regionalnego RPO WM 2014-2020. 

 

 

Uczestników Kongresu przywitał marszałek Mazowsza Adam Struzik, a potem wymienił działania samorządu na rzecz czystego powietrza, np. uruchomiony nabór na projekty dotyczące ochrony powietrza i mikroklimatu, pomoc w budowie stacji meteorologicznych w regionie czy  inwestycje w tworzenie i rewitalizację terenów zielonych, stacje meteorologiczne czy retencjonowanie wody deszczowej oraz prace nad zmianą przepisów uchwały antysmogowej, m.in. dla Warszawy.

 

Walka o czyste powietrze musi być dziś priorytetem, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Kluczowe w tej sytuacji są nie tylko podejmowane rozwiązania prawne, ale też skuteczna edukacja. Stąd też kongres ma za zadanie połączyć we wspólnej dyskusji przedstawicieli różnych środowisk i instytucji – podkreślał marszałek Adam Struzik.

 

Organizatorami IV Kongresu Czystego Powietrza są Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna. Patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Komisja Europejska i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Co w programie?

W bogatej agendzie wydarzenia znalazły się takie tematy jak:

 • Polityka Komisji Europejskiej w zakresie wspierania samorządów i obywateli w działaniach antysmogowych,
 • Ewolucja działań krajowych nakierowanych na zapewnienie czystego powietrza w Polsce,
 • Mazowsze dla powietrza,
 • Jak skutecznie radzić sobie ze smogiem? (na przykładzie Ciechanowa),
 • Znaczenie terenów zieleni miejskiej w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu smogiem,
 • Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania dotacji na walkę ze smogiem,
 • Strefy Czystego Transportu. Sytuacja w Europie i perspektywy dla Polski,
 • Aplikacja Mieszk@niec.

Pełna agenda Kongresu znajduje się na stronie: https://kongresczystegopowietrza.pl/

Fundusze Europejskie na ochronę powietrza

Środki z UE pomagają przeprowadzać inwestycje związane z ochroną powietrza na terenie województwa. Dzięki temu, tempo zmian jest szybsze i zmienia się podejście do ekologii. Beneficjenci środków unijnych najwięcej realizują projektów właśnie z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Zatwierdzonych i realizowanych jest ok. 380 projektów, a wartość dofinansowania z UE to aż ponad 1,5 mld zł. Projekty realizowane są niemal w każdym mieście, gminie i powiecie Mazowsza, a ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursy dotyczą m.in. termomodernizacji budynków, wymiany starych kotłów oraz inwestycji w odnawialne źródła energii. Na poprawę środowiska wpływa również budowa parkingów „Parkuj i Jedź”, centrów przesiadkowych oraz rozwój dróg rowerowych.

Należy pamiętać, że odbiorcą czystego powietrza jest człowiek, a powietrze jest naszym wspólnym dobrem.

 

Przykłady projektów

Gmina Boguty-Pianki w powiecie ostrowskim pozyskała ponad 1 mln zł na wymianę urządzeń grzewczych w  budynkach wielorodzinnych oraz w budynku użyteczności publicznej. Są to w Dom Lekarza, Dom Nauczyciela oraz Ośrodek Zdrowia. Gmina przeprowadzi modernizację kotłowni w tych budynkach, zamontuje instalację fotowoltaiczną, a także zakupi dwa kotły, w których spalana będzie biomasa. Takie działania ograniczą niską emisję, a także pozwolą obniżyć koszty związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewaniem. Budynki te przejdą również termomodernizację.

 

Gmina Przesmyki pieniądze z funduszy europejskich w wysokości ponad 7,8 mln zł zainwestowała w zakup i montaż ponad 1 tys. instalacji OZE na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz na obiektach użyteczności publicznej. Instalacje kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych znacząco ograniczają emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z gminami Korczew, Paprotnia i Repki.

 

Gmina Miejska Legionowo dbając o czyste powietrze realizuje pięć projektów, gdzie wartość dofinansowania to ponad 61 mln zł. Walka o czyste powietrze to cel, który od lat realizujemy w Legionowie. Miasto posiada stację monitorowania powietrza, a więc nasi mieszkańcy mają świadomość w tym zakresie i chcą mieszkać w miejscu, w którym się dobrze oddycha. Legionowo ma również własny program, finansowany z budżetu miasta, na wymianę pieców. Dodatkowo korzystamy z każdej możliwości wsparcia – podkreśla prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.

Jednym z realizowanych projektów jest wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków komunalnych. Przeprowadzone działania podniosą efektywność energetyczną domów mieszkalnych oraz zmniejszą emisję gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenia jakości powietrza.

 

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowychFacebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś