Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne fundusze unijne dla subregionu siedleckiego. Tym razem ponad 3 mln zł wsparcia trafi do gminy Bielany na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Natomiast Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kożuchówku, dzięki środkom z UE, przeprowadzi renowację kaplicy w Bielanach Żyłakach oraz dwóch dzwonnic w Kożuchówku i Rozbitym Kamieniu. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 3,2 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Beneficjenci.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielany

Gmina Bielany stawia na gospodarkę niskoemisyjną. Dzięki ponad 3 mln zł unijnego wsparcia przeprowadzona zostanie termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach: Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach, GOPS, Zespołu Oświaty im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu, Zespołu Oświaty im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach oraz w świetlicach w miejscowościach Bielany Jarosławy, Wańtuchy, Błonie Duże, Sikory, Patrykozy i Kożuchówek. W ramach projektu wykonane zostanie ocieplenie przegród zewnętrznych obiektów, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów. W budynkach wymienione zostaną też podłogi, okna i drzwi zewnętrzne, a także oświetlenie na energooszczędne.  Przebudowany zostanie również system grzewczy.

Proekologiczny projekt jest przykładem dbałości lokalnych władz o zrównoważony rozwój nie tylko gminy Bielany, ale całego Mazowsza. W efekcie prace znacznie zmniejszą koszty utrzymania instytucji – podkreśliła Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielany

Beneficjent: Gmina Bielany

Całkowita wartość projektu: 4 415 219,86 zł

Kwota dofinansowania: 3 046 570,49 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Remont obiektów zabytkowych w parafii p.w. św. Wawrzyńca w Kożuchówku

Na unijne wsparcie może liczyć również parafia p.w. św. Wawrzyńca w Kożuchówku, która otrzymane środki w wysokości ponad 200 tys. zł przeznaczy na odnowę trzech obiektów zabytkowych: kaplicy w miejscowości Bielany Żyłaki oraz dwóch dzwonnic w Kożuchówku i Rozbitym Kamieniu. Prace remontowo-budowlane będą polegały na konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji historycznych obiektów. Wybudowane zostaną również podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Mazowsze może poszczycić się bardzo długą i bogatą historią oraz tradycją. O wyjątkowym charakterze regionu decydują, m.in. liczne i piękne zabytki kultury materialnej oraz duchowej. Odnowione będą służyć lokalnej społeczności przed długi czas – zaznaczyła Członek Zarządu Elżbieta Lanc.

Tytuł projektu: Wzrost dostępności obiektów zabytkowych Parafii św. Wawrzyńca – Diecezja Drohiczyńska na cele kulturowe

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kożuchówku

Całkowita wartość projektu: 287 821,37 zł

Kwota dofinansowania: 201 446,17 zł

Działanie: 5.3 dziedzictwo kulturowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś