Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Powstawanie konkurencyjnych produktów i usług wymaga odpowiedniego zaplecza badawczo-rozwojowego. I w tym pomogą fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na złożenie wniosku o unijne dofinansowanie przedsiębiorcy mają czas od 29 września do 4 grudnia. Pula konkursu wynosi ponad 25 mln zł. 

Zwiększanie innowacyjności gospodarki jest jednym z głównych obszarów wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Fundusze inwestowane są w opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów i usług, ale też tworzenie niezbędnego zaplecza badawczo-rozwojowego. I właśnie tego dotyczy kolejny konkurs o unijne dofinansowanie skierowany do przedsiębiorców.

Już od końca września do 4 grudnia mikro, małe, średnie i duże firmy, a także powiązania kooperacyjne będą mogły ubiegać się o fundusze na tworzenie i rozwój firmowego zaplecza B+R. Do rozdysponowania jest ponad 25 mln zł. Środki pozwolą na wzmocnienie konkurencyjności mazowieckich firm na rynku, a w konsekwencji zwiększenie zysków finansowych – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Co obejmie dofinansowanie?

Fundusze zainwestowane zostaną w aparaturę, sprzęt, technologie niezbędne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i usługami. Dofinansowanie może również objąć tworzenie lub rozwój firmowego działu badań i rozwoju, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Na realizację projektów  przedsiębiorcy będą mieli czas do połowy 2020 roku.

Już na etapie składania wniosku należy przedstawić plan prac badawczo-rozwojowych, czyli tzw. agendę badawczą pokazującą jak wykorzystany zostanie zakupiony sprzęt. Prace muszą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej zgodnej z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Należą do nich wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu. Co istotne, unijne dofinansowanie może objąć opracowanie agendy badawczej.

O czym trzeba pamiętać?

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości firmy i lokalizacji, zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej. Na  największe wsparcie, bo w wysokości aż 55 procent kosztów kwalifikowanych projektu, mogą liczyć mikro i małe firmy z regionu ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego. Najmniejszą pomoc otrzymają przedsiębiorcy działający w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typu projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

Fundusze unijne w zasięgu przedsiębiorców!

Jeszcze w tym roku rozpocznie się kolejny konkurs skierowany do biznesu. Od końca października przedsiębiorcy będą starać się o fundusze na eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych. W tym przypadku nie będzie konieczności realizowania prac zgodnych z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Konkurs, którego pula wyniesie ponad 21 mln zł, zrealizowany zostanie w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  organizację konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś