Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Powstawanie konkurencyjnych produktów i usług wymaga odpowiedniego zaplecza badawczo-rozwojowego. I w tym pomogą fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na złożenie wniosku o unijne dofinansowanie przedsiębiorcy mają czas od 29 września do 4 grudnia. Pula konkursu wynosi ponad 25 mln zł. 

Zwiększanie innowacyjności gospodarki jest jednym z głównych obszarów wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Fundusze inwestowane są w opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów i usług, ale też tworzenie niezbędnego zaplecza badawczo-rozwojowego. I właśnie tego dotyczy kolejny konkurs o unijne dofinansowanie skierowany do przedsiębiorców.

Już od końca września do 4 grudnia mikro, małe, średnie i duże firmy, a także powiązania kooperacyjne będą mogły ubiegać się o fundusze na tworzenie i rozwój firmowego zaplecza B+R. Do rozdysponowania jest ponad 25 mln zł. Środki pozwolą na wzmocnienie konkurencyjności mazowieckich firm na rynku, a w konsekwencji zwiększenie zysków finansowych – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Co obejmie dofinansowanie?

Fundusze zainwestowane zostaną w aparaturę, sprzęt, technologie niezbędne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i usługami. Dofinansowanie może również objąć tworzenie lub rozwój firmowego działu badań i rozwoju, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Na realizację projektów  przedsiębiorcy będą mieli czas do połowy 2020 roku.

Już na etapie składania wniosku należy przedstawić plan prac badawczo-rozwojowych, czyli tzw. agendę badawczą pokazującą jak wykorzystany zostanie zakupiony sprzęt. Prace muszą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej zgodnej z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Należą do nich wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu. Co istotne, unijne dofinansowanie może objąć opracowanie agendy badawczej.

O czym trzeba pamiętać?

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości firmy i lokalizacji, zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej. Na  największe wsparcie, bo w wysokości aż 55 procent kosztów kwalifikowanych projektu, mogą liczyć mikro i małe firmy z regionu ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego. Najmniejszą pomoc otrzymają przedsiębiorcy działający w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typu projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

Fundusze unijne w zasięgu przedsiębiorców!

Jeszcze w tym roku rozpocznie się kolejny konkurs skierowany do biznesu. Od końca października przedsiębiorcy będą starać się o fundusze na eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych. W tym przypadku nie będzie konieczności realizowania prac zgodnych z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Konkurs, którego pula wyniesie ponad 21 mln zł, zrealizowany zostanie w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  organizację konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych