Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dostęp do edukacji przedszkolnej to możliwość wyrównania szans edukacyjnych wśród najmłodszych mieszkańców. Dlatego do 28 kwietnia trwa konkurs o unijne dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Pula środków wynosi ponad 17 mln zł. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy oraz placówki wychowania przedszkolnego. 

Dostęp do edukacji od najmłodszych lat zwiększa szanse powodzenia na dalszych etapach kształcenia. Ułatwia też nawiązywanie relacji z rówieśnikami oraz zdobywanie umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. Dlatego ponad 60 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zainwestowane zostanie w edukację przedszkolną. Do 28 kwietnia trwa kolejny konkurs z tego zakresu.

Na co, dla kogo i ile?

Fundusze unijne zasilą tworzenie nowych miejsc w istniejących już ośrodkach wychowania przedszkolnego, a także dostosowanie placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne przedszkolaków, w tym specjalistycznych np. z logopedą, psychologiem lub terapeutą. Wsparcie ma charakter kompleksowy, dlatego fundusze pomogą również w doskonaleniu kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi oraz współpracy z rodzicami. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty o wartości co najmniej 100 tys. zł, a poziom wsparcia wyniesie nawet 80 procent. O fundusze mogą ubiegać się miasta, gminy, a także placówki edukacji przedszkolnej.

Fundusze unijne inwestujemy w istniejące ośrodki wychowania przedszkolnego, aby korzystać z dostępnej infrastruktury i rozwijać ofertę edukacyjną. Preferujemy projekty skierowane do dzieci z niepełnosprawnościami, a także realizowane na obszarach o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, rewitalizowanych i  terenach wiejskich – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie  w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna dostępne są w regulaminie na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Nabór wniosków prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś