Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu / Project description:

W Woli Suchożebrskiej, małej wsi położonej 10 km od Siedlec, utworzono wzorcowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Inwestycja stanowi integralną część zaplanowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Suchożebry i Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej.

Głównym założeniem funkcjonowania tzw. PSZOK-ów jest zwiększenie ilości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, a także poddawania ich kolejnym procesom, m.in. ponownemu użyciu, recyklingu czy odzysku innymi metodami. Ograniczenie ilości odpadów kierowanych na wysypisko śmieci będzie miało zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Mieszkańcy będą mogli w sposób świadomy segregować odpady, a tym samym dbać o najbliższe otoczenie przyrodnicze.

W ramach projektu sfinansowano również zakup wózka widłowego, kontenerów i pojemników na odpady oraz wyposażono pomieszczenie portierni.

A model Point for the Selective Collection of Communal Waste has been opened in Wola Suchożebrska, a small village located 10 km from Siedlce. The investment constitutes an integral part of the planned system for managing communal waste in the Commune of Suchożebry and at the Waste Management Plant in Wola Suchożebrska.

The main goal of the points for the selective collection of communal waste is to increase the quantity of communal waste collected selectively, and putting this waste through further processes, including reuse, recycling, and material recovery using other methods. Reducing the amount of waste sent to the waste dump will have a highly positive effect on the natural environment.

Residents will be able to consciously segregate their waste, thereby caring for their immediate natural environment.

The purchase of a forklift truck and waste containers, as well as the equipping of a gatehouse room, was also financed within the project.

Galeria / Galery

Fot. Krzysztof Chojnacki

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent / beneficiary:

Zakład Utylizacji Odpadów SP. Z O.O. w Siedlcach / Waste Management Plant in Siedlce

Projekt / project name:

Wzorcowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej / Model Point for the Selective Collection of Communal Waste in Wola Suchożebrska

Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020

Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / European Regional Development Fund

Całkowita wartość projektu: 967 654,92 zł

Wkład UE: 378 434,00 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś