Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu (Project description):

Efektem realizacji projektu jest innowacyjny wyrób medyczny do fizykoterapii, któremu nadano nazwę handlową Viofor S-PRO. Tym, co wyróżnia produkt, jest zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, za pośrednictwem których urządzenie współpracuje z platformą e-zarządzania umożliwiającą zdalne sterowanie i nadzór nad terapią. Dzięki temu rozwiązaniu można znacząco poprawić efektywność zabiegów, co też przełoży się na skuteczność i standard świadczonych usług fizjoterapeutycznych.

Urządzenie pozwala na realizację terapii fizykalnych oraz zdalne konfigurowanie, monitorowanie i sterowanie urządzeniem oraz zdalny nadzór nad prawidłowością i systematycznością wykonania zabiegów.

Szeroki wybór aplikatorów, zaprojektowanych w celu wszechstronnego zastosowania w terapii, pozwala na zaadaptowanie urządzenia do pracy w warunkach klinicznych (tradycyjne stanowiska stacjonarne) lub wykonanie zabiegów również w domu pacjenta z użyciem lekkich wersji mobilnych zasilanych akumulatorowo, gwarantujących wysoką skuteczność przy zachowaniu pełnego komfortu.

The effect of the product’s realisation is an innovative medical product for physical therapy that has been given the tradename Viofor S-PRO. What makes this product stand out is the application of information and communication technologies by which a device interoperates with an e-management platform enabling the remote control and supervision of therapy. Thanks to this solution, the efficiency of treatments can be improved, which is also reflected in the effectiveness and standard of physiotherapeutic services rendered.

The device enables the application of physical therapies and the remote configuring, monitoring and steering of the device, as well as remote supervision over the correctness and regularity of treatments.

The broad selection of applicators, designed for versatile application in therapy, means that the device can be adapted for working in clinical conditions (traditional in-clinic positions) or for carrying out treatments in the patient’s home using light battery-powered mobile versions, guaranteeing a high level of effectiveness while maintaining full comfort.

Fot. Krzysztof Chojnacki

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent (beneficiary):

Med&Life Sp. z o.o. (Med & Life Limited Liability Company)

Projekt (project name):

Wielofunkcyjny system dla terapii i rehabilitacji fizykalnej, wykorzystujący zaawansowane technologie ICT (Multi-Functional System for Physical Therapy and Rehabilitation Using Advanced ICT Technologies

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020)

Działanie: 1.2. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund)

Całkowita wartość projektu: 2 344 878,55 zł

Wkład UE: 1 617 777,04 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś