Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W radomskim Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym powstanie Ośrodek Inteligentnych Specjalizacji w zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego, a także Centrum Prototypowania. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają ponad 51 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisał Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz Dyrektor Instytutu Adam Mazurkiewicz 

Ośrodek Inteligentnych Specjalizacji

Nowy ośrodek będzie miejscem badań i testowania innowacyjnych technologii w obszarze mechatroniki, optomechatroniki, zaawansowanych technologii plazmowych, odnawialnych źródeł energi dla budownictwa pasywnego, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska. Przyczyni się  do zacieśniania współpracy między sektorem naukowym i biznesowym. Z zaplecza badawczego skorzystają nie tylko naukowcy z instytutu, ale też przedsiębiorcy, którzy będą realizować własne prace badawczo-rozwojowe.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstanie laboratorium przemysłowe do przeprowadzania eksperymentów i testów w obszarze optomechatroniki. Zaplanowano również rozwój infrastruktury technologicznej  z obszaru technologii plazmowych. Fundusze pomogą w zapewnieniu specjalistycznego sprzętu   do centrum badań OZE dla budownictwa pasywnego, czyli charakteryzującego się wysoką oszczędnością energii. Centrum będzie również wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw działających głównie w branży wentylacyjnej i grzewczej. Ponadto Instytut zainwestuje środki z programu regionalnego w zaplecze badawcze do tworzenia zaawansowanych technologii dla wspomagania bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego, zwłaszcza w zakresie oczyszczania i redukcji zużycia wody. Ze wsparcia skorzystają firmy działające w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, spożywczym, farmaceutycznym, jak i produkcyjnym.

Tytuł projektu: Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego

Beneficjent: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

Całkowita wartość projektu: 58 699 248,00 zł

Kwota dofinansowania: 40 822 549,50 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

Centrum Prototypowania ITeE-PIB

W ramach projektu instytut utworzy również innowacyjne Centrum Prototypowania. Powstanie ono na bazie Zakładu Doświadczalnego i będzie miejscem tworzenia innowacyjnych produktów, głównie z branży metalowej i mechatronicznej. Ułatwi też opracowywanie nowoczesnych rozwiązań i prototypów. Będzie to wsparcie dla przedsiębiorców w szybkim tworzeniu innowacji, co jest szczególnie istotne dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. W planach jest utworzenie specjalistycznego zaplecza badawczego w obszarze zaawansowanych technologii do precyzyjnej obróbki elementów maszyn czy kontrolno-pomiarowych. Takie zaplecze znajdzie zastosowanie w procesie kontroli jakości elementów maszyn wymagających bardzo dużej dokładności.

Tytuł projektu: Centrum Prototypowania ITeE-PIB

Beneficjent: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

Całkowita wartość projektu: 16 170 140,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 645 250,00 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/ 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych