Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W radomskim Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym powstanie Ośrodek Inteligentnych Specjalizacji w zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego, a także Centrum Prototypowania. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają ponad 51 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisał Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz Dyrektor Instytutu Adam Mazurkiewicz 

Ośrodek Inteligentnych Specjalizacji

Nowy ośrodek będzie miejscem badań i testowania innowacyjnych technologii w obszarze mechatroniki, optomechatroniki, zaawansowanych technologii plazmowych, odnawialnych źródeł energi dla budownictwa pasywnego, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska. Przyczyni się  do zacieśniania współpracy między sektorem naukowym i biznesowym. Z zaplecza badawczego skorzystają nie tylko naukowcy z instytutu, ale też przedsiębiorcy, którzy będą realizować własne prace badawczo-rozwojowe.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstanie laboratorium przemysłowe do przeprowadzania eksperymentów i testów w obszarze optomechatroniki. Zaplanowano również rozwój infrastruktury technologicznej  z obszaru technologii plazmowych. Fundusze pomogą w zapewnieniu specjalistycznego sprzętu   do centrum badań OZE dla budownictwa pasywnego, czyli charakteryzującego się wysoką oszczędnością energii. Centrum będzie również wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw działających głównie w branży wentylacyjnej i grzewczej. Ponadto Instytut zainwestuje środki z programu regionalnego w zaplecze badawcze do tworzenia zaawansowanych technologii dla wspomagania bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego, zwłaszcza w zakresie oczyszczania i redukcji zużycia wody. Ze wsparcia skorzystają firmy działające w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, spożywczym, farmaceutycznym, jak i produkcyjnym.

Tytuł projektu: Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego

Beneficjent: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

Całkowita wartość projektu: 58 699 248,00 zł

Kwota dofinansowania: 40 822 549,50 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

Centrum Prototypowania ITeE-PIB

W ramach projektu instytut utworzy również innowacyjne Centrum Prototypowania. Powstanie ono na bazie Zakładu Doświadczalnego i będzie miejscem tworzenia innowacyjnych produktów, głównie z branży metalowej i mechatronicznej. Ułatwi też opracowywanie nowoczesnych rozwiązań i prototypów. Będzie to wsparcie dla przedsiębiorców w szybkim tworzeniu innowacji, co jest szczególnie istotne dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. W planach jest utworzenie specjalistycznego zaplecza badawczego w obszarze zaawansowanych technologii do precyzyjnej obróbki elementów maszyn czy kontrolno-pomiarowych. Takie zaplecze znajdzie zastosowanie w procesie kontroli jakości elementów maszyn wymagających bardzo dużej dokładności.

Tytuł projektu: Centrum Prototypowania ITeE-PIB

Beneficjent: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

Całkowita wartość projektu: 16 170 140,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 645 250,00 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/ 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś