Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wkrótce do Instytutu Kolejnictwa trafi wsparcie unijne na zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej. Dzięki środkom z UE możliwe będzie prowadzenie kompleksowych prac w zakresie bezpieczeństwa transportu szynowego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 4,7 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski.

Inwestycja obejmie zakup aparatury laboratoryjno-badawczej dla trzech działów Instytutu Kolejnictwa (IK): Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, Zakładu Elektroenergetyki oraz Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji. Nowoczesny sprzęt pozwoli na wykonywanie projektów badawczych w zakresie badań wytrzymałościowych, bezpieczeństwa pożarowego elementów taboru oraz infrastruktury transportu szynowego oraz w obszarze badań ogniowych. Prowadzone będą także badania naukowe i prace rozwojowe realizowane w obszarze trakcji elektrycznej i zasilania. Rozwój zaplecza badawczego umożliwi również realizację specjalistycznych badań fotometrycznych oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej, czyli EMC.

 

– Dzięki nowoczesnej aparaturze, w którą zostaną doposażone laboratoria, możliwa będzie realizacja projektów badawczych, odkrywanie nowych rozwiązań oraz rozwój technologiczny w zakresie transportu szynowego. Projekt ma olbrzymie znaczenie dla przemysłu i transportu kolejowego – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

– Nasze drugie imię to bezpieczeństwo. Działamy po to, aby poprawiać bezpieczeństwo transportu szynowego, a naszą rolą jest dysponowanie najnowocześniejszym zapleczem badawczym i udostępnianie go na potrzeby przemysłu – powiedział dr inż. Andrzej Żurkowski Dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

 

Instytut Kolejnictwa działa na rzecz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, a doposażone laboratoria badawcze przyczynią się do realizacji celów w niej zawartych. Zakup nowej aparatury jest elementem szerszego programu IK, który obejmuje m.in. rozszerzenie bazy badawczej na okręgu doświadczalnym w Żmigrodzie. Obecnie IK bierze udział w projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i PKP PLK.  To wspólnie podjęte przedsięwzięcie jest dedykowane programowi wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej zwanej „BRIK” (Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej).

 

Realizacja projektu przyczyni się do unowocześnienia i osiągnięcia wyższej jakości badań oraz wzmocni współpracę sektora nauki i gospodarki. Pozwoli na rozwój nowych technologii i nowych rozwiązań konstrukcyjnych, zwiększy ofertę innowacyjnych produktów, przez co wpłynie na rozwój przemysłu oraz transportu szynowego.

 

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej dla Instytutu Kolejnictwa

Beneficjent: Instytut Kolejnictwa

Całkowita wartość projektu: 9 073 710,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 754 101,50 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

 

O Instytucie Kolejnictwa: jednostka podległa Ministerstwu Infrastruktury

Instytut Kolejnictwa istnieje od 1951 roku, jest jednostką notyfikowaną do NB 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności europejskiego systemu kolei. Posiadamy notyfikację bezterminową. Posiada okrąg badawczy w Żmigrodzie
i zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego. IK to jednostka wspierająca rozwój innowacyjności w obszarze transportu szynowego.

www.ikolej.pl

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś