Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne miliony z unijnej puli pomogą w tworzeniu zaplecza badawczo-rozwojowego instytucji naukowych. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w sumie 88,8 mln zł dofinansowania zainwestowane zostanie w realizację pięciu projektów. Wsparcie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dzięki funduszom unijnym powstaną specjalistyczne laboratoria do prowadzenia badań odpowiadających potrzebom gospodarki.  

 

 

Zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności województwa wymaga inwestycji w zaplecze badawczo-rozwojowe. Dlatego fundusze z programu regionalnego wspierają tworzenie i rozwój specjalistycznych laboratoriów do prowadzenia prac badawczych nad rozwiązaniami odpowiadającymi potrzebom przedsiębiorców, ale też samych mieszkańców. W tym tygodniu Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o dofinansowaniu pięciu projektów instytucji naukowych. Będą to inwestycje Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz Politechniki Warszawskiej. Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Instytucje naukowe działające na Mazowszu realizują już, dzięki środkom RPO WM 2014-2020, dziewięć projektów dotyczących zaplecza badawczo-rozwojowego, a ich dofinansowanie przekracza 234 mln zł. Rozstrzygnięcie drugiego konkursu w tym zakresie to aż 88,8 mln zł na kolejne pięć inwestycji wspierających opracowywanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań  – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor MJWPU.

Instytut Kolejnictwa zainwestuje 4,7 mln zł unijnego dofinansowania w zakup nowoczesnego sprzętu do realizacji prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa transportu szynowego. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych przeznaczy 24,7 mln zł na doposażenie Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii, którego prace znajdą zastosowanie w biomedycynie, elektronice, fotonice, czy energetyce. Ponad 15,5 mln zł trafi do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na utworzenie laboratoriów Krajowego Ośrodka Badawczego Inteligentnych Materiałów Kompozytowych. Będą tam prowadzone badania nad innowacyjnymi materiałami dla przemysłu lotniczego oraz sektorów wysokiej technologii. Politechnika Warszawska otrzyma natomiast ponad 43 mln zł dofinansowania dwóch projektów. Fundusze unijne pomogą w utworzeniu Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami służącymi do testowania i certyfikacji produktów. Kolejna inwestycja uczelni obejmie stworzenie terenowego poligonu doświadczalno-wdrożeniowego na terenie lotniska w Sierakowie w powiecie przasnyskim. Będzie to przestrzeń do realizacji prac z zakresu systemów bezzałogowych, lotnictwa czy też nowoczesnych technologii materiałowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów z Działania 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś