Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowieckie samorządy oraz podmioty lecznicze mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących informatyzacji służby zdrowia. Trwa konkurs, w którym do wydania jest ponad 8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Inwestycje będą realizowane na terenie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

 

Nie tylko w biznesie

Placówki ochrony zdrowia od dawna wprowadzają nowoczesne technologie informatyczne. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, pacjenci mogą liczyć na sprawniejszą i skuteczniejszą opiekę zdrowotną. Do 17 maja 2018 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski w ramach naboru z Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: „Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Fundusze unijne będzie można przeznaczyć na:

  • stworzenie albo zakup oprogramowania;
  • zakup, rozszerzenie i aktualizację licencji;
  • przygotowanie zawartości portali, w tym wydatki na budowę, rozbudowę portali celem świadczenia e-usług;
  • digitalizację dokumentów i poprawę jakości danych, w tym czyszczenie danych oraz digitalizację danych istniejących w wersji papierowej;
  • zakup środków trwałych np. sprzętu teleinformatycznego, jego montaż oraz modernizacja istniejącego;
  • pokrycie kosztów stworzenia domen (platform) i portali, usług zapewnienia dostępu do sieci Internet, usługi hostingu, przetwarzania danych;
  • adaptacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu np. pomieszczenia na serwery, instalacja elektryczna, okablowanie światłowodowe, wentylacja, klimatyzacja;
  • zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych informacji stanowiących integralną cześć projektu;
  • szkolenia personelu w ramach umowy na dostawę licencji, oprogramowania lub sprzętu.

 

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 mogą ubiegać się samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ, dla których jednostki samorządu terytorialnego są organem założycielskim.

Na konkurs zarezerwowane są środki w wysokości 8 168 894,38 . Wnioskodawcy na realizację projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis mogą liczyć na poziom dofinansowania do 80%. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 100 tys. zł, a maksymalna 4 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać od 28 lutego 2018 r. do 17 maja 2018 r.

Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialania-2-1-2-e-uslugi-dla-mazowsza-w-ramach-zit-typu-projektow-informatyzacja-sluzby-zdrowia-na-terenie-warszawskiego-obszaru-funkcjonalnego-rpma-02-01-02-ip-01-14-07/

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych