Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowieckie samorządy oraz podmioty lecznicze mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących informatyzacji służby zdrowia. Trwa konkurs, w którym do wydania jest ponad 8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Inwestycje będą realizowane na terenie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

 

Nie tylko w biznesie

Placówki ochrony zdrowia od dawna wprowadzają nowoczesne technologie informatyczne. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, pacjenci mogą liczyć na sprawniejszą i skuteczniejszą opiekę zdrowotną. Do 17 maja 2018 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski w ramach naboru z Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: „Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Fundusze unijne będzie można przeznaczyć na:

  • stworzenie albo zakup oprogramowania;
  • zakup, rozszerzenie i aktualizację licencji;
  • przygotowanie zawartości portali, w tym wydatki na budowę, rozbudowę portali celem świadczenia e-usług;
  • digitalizację dokumentów i poprawę jakości danych, w tym czyszczenie danych oraz digitalizację danych istniejących w wersji papierowej;
  • zakup środków trwałych np. sprzętu teleinformatycznego, jego montaż oraz modernizacja istniejącego;
  • pokrycie kosztów stworzenia domen (platform) i portali, usług zapewnienia dostępu do sieci Internet, usługi hostingu, przetwarzania danych;
  • adaptacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu np. pomieszczenia na serwery, instalacja elektryczna, okablowanie światłowodowe, wentylacja, klimatyzacja;
  • zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych informacji stanowiących integralną cześć projektu;
  • szkolenia personelu w ramach umowy na dostawę licencji, oprogramowania lub sprzętu.

 

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 mogą ubiegać się samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ, dla których jednostki samorządu terytorialnego są organem założycielskim.

Na konkurs zarezerwowane są środki w wysokości 8 168 894,38 . Wnioskodawcy na realizację projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis mogą liczyć na poziom dofinansowania do 80%. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 100 tys. zł, a maksymalna 4 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać od 28 lutego 2018 r. do 17 maja 2018 r.

Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialania-2-1-2-e-uslugi-dla-mazowsza-w-ramach-zit-typu-projektow-informatyzacja-sluzby-zdrowia-na-terenie-warszawskiego-obszaru-funkcjonalnego-rpma-02-01-02-ip-01-14-07/

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś