Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16, Oś Priorytetowa III – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości – Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – typ projektu – Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w paragrafie 4 umowy o dofinansowanie projektu będzie znajdował się następujący zapis:

  1. Nieosiągnięcie pełnego poziomu obłożenia terenów inwestycyjnych w określonym terminie nieprzekraczającym końcowego okresu trwałości projektu będzie skutkowało zgodnie z zasadą proporcjonalności odpowiednim zwrotem środków pomocowych. W takim przypadku wartość kosztów kwalifikowanych zostanie zmniejszona proporcjonalnie do procentu (%) niewykorzystanej w projekcie powierzchni terenów inwestycyjnych,
  2. W przypadku inwestycji polegających na tworzeniu nowej infrastruktury służącej rozwojowi przedsiębiorstw (terenów inwestycyjnych, stref aktywności, parków biznesu) wykorzystanie infrastruktury przez dużego przedsiębiorcę będzie skutkowało zgodnie z zasadą proporcjonalności odpowiednim zwrotem środków na koniec okresu trwałości projektu.

Link do strony konkursu: 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu / 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów: Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych