Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego złożonego w naborze nr PMA.07.02.00-IP.01-14-025/16 dla Osi priorytetowej VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosku złożonego w naborze nr PMA.07.02.00-IP.01-14-025/16 w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożony wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do II etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.

Dokument dostępny do wglądu na stronie internetowej Konkurs nr RPMA.07.02.00-IP.01-14-025/16.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych