Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego złożonego w naborze nr PMA.07.02.00-IP.01-14-025/16 dla Osi priorytetowej VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosku złożonego w naborze nr PMA.07.02.00-IP.01-14-025/16 w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożony wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do II etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.

Dokument dostępny do wglądu na stronie internetowej Konkurs nr RPMA.07.02.00-IP.01-14-025/16.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych