Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.05.03.00.IP.01.14-013/16  w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ projektów: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 74 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymały 55 wnioski, natomiast 17 wniosków uzyskało ocenę negatywną. Z oceny prowadzonej w ramach konkursu wycofano 2 wnioski o dofinansowanie.

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.

Link do strony konkursu: 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych